Перейти до контенту

ПРОТОКОЛ №3
засідання педагогічної ради
від 26.04.2018р. м.Надвірна

Голова: Ревтюк А.О.
Секретар: Білоус Н.І.

Присутні: 27 чоловік
Відсутні: Зима Г.Р.
Запрошені:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: ...продовжувати читання "Протокол засідання педагогічної ради “Вибір підручників для ІІІ курсу”"

  1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність Надвірнянського ліцею встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками ліцейської спільноти  під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення. ...продовжувати читання "ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ"

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Надвірнянський ліцей Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, створений відповідно до наказу управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 27 серпня 1992 року № 232,  знаходиться у комунальній власності.

...продовжувати читання "Статут ліцею"

Вступ

Основна діяльність ліцею спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується ліцеєм тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил ліцейного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.

У вересні 2017 року ліцей розпочинає свій 25 навчальний рік. ...продовжувати читання "Підсумки діяльності Надвірнянського ліцею у 2016/2017 навчальному році"

Спільна, наполеглива праця учнів і вчителів Надвірнянського ліцею в цьому навчальному році дала високі результати.

Скарбниця досягнень надвірнянського закладу поповнилася  35  призовими місцями на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, не кажучи вже про районний рівень (112 призових місць). ...продовжувати читання "НАШІ ДОСЯГНЕННЯ"