Перейти до контенту

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

  • Продовжується робота з розширення матеріально-технічної бази ліцею.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

  • освітній процес має тенденцію до розвитку;
  • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
  • у ліцеї використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
  • ліцей підтримує свій позитивний імідж;
  • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
  • значно покращилась ресурсна база (матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
  • методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
  • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.