Перейти до контенту

Четвер (12/03/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 12.03.2020 р.

1-А  

1 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Створення циклічних програм. Вкладені цикли

Читати параграф 42 (ст 203—205). Виконати задачу на ст. 205 (Знайти всі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює добутку).

Д/з: Виконати вправу 42 (ст 206-207). Здати архів з виконаними завданнями у Edmodo

ІІ група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Види зєднань провідників. Розвязування задач.

Повторіть §31 і §32 з підручника. Ще раз перегляньте приклади розв’язування задач (ст. 174 – 175).

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) самостійно розв’яжіть задачі 15.56, 15.57, 15.58, 15.80.

Розв’яжіть задачу 15.82 (задача підвищеної складності). Якщо виникнуть труднощі, подивіться розв’язок задачі в кінці збірника і спробуйте зрозуміти його.

Гельфгат 8

2 пара

І група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Види зєднань провідників. Розвязування задач.

Повторіть §31 і §32 з підручника. Ще раз перегляньте приклади розв’язування задач (ст. 174 – 175).

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) самостійно розв’яжіть задачі 15.56, 15.57, 15.58, 15.80.

Розв’яжіть задачу 15.82 (задача підвищеної складності). Якщо виникнуть труднощі, подивіться розв’язок задачі в кінці збірника і спробуйте зрозуміти його.

Гельфгат 8

ІІ група - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення зі звертаннями та вставними словами» д.з Написати твір-мініатюру «Мелодія весняного дощу», використовуючи звертання та вставні слова.

3 пара - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Теорема Вієта та її застосування.

Домашнє завдання: п.38, 39.   №38.13, 38.17, 38.19, 38.26, 38.30 (1,2,5,7,8), 39,1(1,3), 39.7(1,3), 39.9.

ІІ група (учитель Степ'як Т.Ю.) геометрія

Параграф 38 звернути увагу на приклад 2 і 3 ст 283, 284

Закріплення 38.29,38.31,38.33.

Домашнє завдання :38.30,38.32,38.34.

Додаткова робота: 38.35

1-Б

1 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Параграф 5 пункт 2.2 до опрацювання 22.12,22.14,22.15,

Домашнє завдання : 22.13,22.16,22.20.

Додаткова робота 22.23.3

2 урок

І група - математика (учитель Степ'як Т.Ю.) геометрія

Параграф 38 звернути увагу на приклад 2 і 3 ст 283, 284

Закріплення 38.29,38.31,38.33.

Домашнє завдання :38.30,38.32,38.34.

Додаткова робота: 38.35

 

ІІ група - англійська мова (учитель Попович М.В.)

Тема: Урок домашнього  читання «Біографія Агати Крісті».

Опрацювати біографію Агати Крісті на ст.175-176,невідомі слова виписати у словник.Письмово опрацювати впр.5,7 на ст.176-177.

Д/З. Письмово виконати впр.1,2,3 на ст.174 .

2  пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Електронна оболонка атома. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.Поняття про радіус атома.

Домашнє завдання: параграф 12, тести: 1-15, с.49-50, зобразити будову атома S, Ca, Sc

3 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Види зєднань провідників. Розвязування задач.

Повторіть §31 і §32 з підручника. Ще раз перегляньте приклади розв’язування задач (ст. 174 – 175).

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) самостійно розв’яжіть задачі 15.56, 15.57, 15.58, 15.80.

Розв’яжіть задачу 15.82 (задача підвищеної складності). Якщо виникнуть труднощі, подивіться розв’язок задачі в кінці збірника і спробуйте зрозуміти його.

Гельфгат 8

4 пара (ІІ група) - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення зі звертаннями та вставними словами» д.з Написати твір-мініатюру «Мелодія весняного дощу», використовуючи звертання та вставні слова.

2-А

1 пара - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Піраміда. Площа поверхні і об’єм піраміди». П.26.

Розв’язати: №26.9, 26.10, 26.11, 26.19, 26.20.

3 урок- історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: "Доба Мейзі" в Японській імперії.

Д/З вивчити §21

4 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема: сучасні  погляди на еволюцію.

Розглянути  особливості механізмів  дивергенції, конвергенції, паралелелізму, положення синтетичної теорії еволюції.

Домашнє завдання: вивчити параграф 38.

3 пара

І група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Природа і довкілля

Опрацювати: Лондонський зоопарк (ст.164-166)

Звернути увагу: як давати пропозиції і реагувати на них

(впр.9а,б ст.165-166)

Домашнє завдання: впр.19 ст.71 (робочий зошит), ст.166-167, вивчити про тварину, яка під загрозою зникнення.

ІІ група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Повторити параграфи 24-27. Вправа 345.

4 пара - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Третій закон Ньютона. Вправа 28 (5,7)

Вивчити §32. Вправа № 32 (повністю) стор. 208. Звернути увагу на п.2 §32 (стор 207)

2- Б

1 пара - українська література (учитель Петрик Н.М.)

Читати послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Вивчити напам’ять уривок. Від слів «Не дуріте самі себе… до слів «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю»

Підручник с. 196 -198.

2 пара - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Геометрична прогресія та її властивості. Формула n- го члена геометричної    прогресії.

Домашнє завдання: п.33 № 33.1(парні), 33.4, 33.5, 33.9, 33.11, 33.13, 33.15.

ІІ група (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Сума n перших членів геометричної прогресії».

Розв’язати: №34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.20.

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: "Доба Мейзі" в Японській імперії.

Д/З вивчити §21

6 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Емоційна саморегуляція.

Домашнє завдання: параграф 14, с.101-114.

7 урок (ІІ група) - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Природа і довкілля

Опрацювати: Лондонський зоопарк (ст.164-166)

Звернути увагу: як давати пропозиції і реагувати на них

(впр.9а,б ст.165-166)

Домашнє завдання: впр.19 ст.71 (робочий зошит), ст.166-167, вивчити про тварину, яка під загрозою зникнення.

4 пара (І група) - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Великобританія сьогодні.

Виконати:  впр. 1-4, ст. 182-185

Дом. Завд. – впр. 6, 7 ст. 186-187

3-А

1 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Мить – частина вічності. Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності. Імпресіонізм новели.

Д.з. Опрацювати критичний матеріал до теми, підготувати відповіді на питання ст.232-252.

2 пара

І група - фізика (учитель Терлецький А.І.)

Тема: Вологість повітря . Точка роси.

Підручники: §45 (Засекіна), §32 (3) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Зверніть увагу, що відносну вологість визначають двома способами: через відношення парціального тиску р водяної пари до тиску насиченої пари рн за тієї ж температури: φ = р/рн (Засекіна) або відношення абсолютної вологості (густини водяної пари) ρ до густини насиченої водяної пари ρн: φ = ρ/ρн (Бар'яхтар). Обидва визначення абсолютно тотожні, оскільки, відповідно до газових законів, тиск прямопропорційний концентрації молекул (основне рівняння МКТ газів).

Основні формули запишіть в зошит. Дайте відповідь на питання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Самостійно розв'яжіть задачі 1, 2, 3 з Впр. 37 (Засекіна)

Приклади розв'язування задач_12.03.20

Ф10 Божинова збірник задач

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

п.45 Правила обчислення похідних

 1. Опрацювати матеріал по підручнику ст.360-365
 2. Виконати вправи №45.2,45.3,45.4,45.5,45.6,45.8

3 пара

І група - математика (учитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: Рівняння дотичної. Розв’язування вправ.

Вивчити п. 46.Особливу увагу звернути на загальний вид рівняння дотичної. Опрацювати письмово розв’язування прикладів 1-3.Виконати номери 46.20; 46.22; 46.24; 46.27; 46.32.; 46.34; 46.40.Повторити похідні елементарних функцій та рівняння прямої на площині.

ІІ група - фізика (Терлецький А.І.)

Тема: Вологість повітря. Точка роси.

Підручники: §45 (Засекіна), §32 (3) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Зверніть увагу, що відносну вологість визначають двома способами: через відношення парціального тиску р водяної пари до тиску насиченої пари рн за тієї ж температури: φ = р/рн (Засекіна) або відношення абсолютної вологості (густини водяної пари) ρ до густини насиченої водяної пари ρн: φ = ρ/ρн (Бар'яхтар). Обидва визначення абсолютно тотожні, оскільки, відповідно до газових законів, тиск прямопропорційний концентрації молекул (основне рівняння МКТ газів).

Основні формули запишіть в зошит. Дайте відповідь на питання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Самостійно розв'яжіть задачі 1, 2, 3 з Впр. 37 (Засекіна)

Приклади розв'язування задач_12.03.20

Ф10 Божинова збірник задач

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору 1932-1933 р.р. Практична робота.

Д/З Опрацювати історичні джерела, вміти усно відповідати на всі запитання. Письмово дати відповіді на питання (1,2,3) з рубрики "Виконайте завдання" (на ст. 151 та 154).

8 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Океанія (параграф 31).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 31, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті згадані в параграфі 31 географічні об’єкти.
 3. Виявити та записати в зошиті в яких галузях країни Океанії вирізняються в світі.
 4. Які особливості розміщення, складу та міграцій населення Океанії?
 5. (Добровільне) Скласти коротку рекламну розповіть про один з курортів Океанії.

3-Б

1 пара

І група - математика (учитель Зима Г.Р.)

п.45 Правила обчислення похідних

 1. Опрацювати матеріал по підручнику ст.360-365
 2. Виконати вправи №45.2,45.3,45.4,45.5,45.6,45.8

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Розв'язування задач.

Розв'язати задачі з вправи 39 п.2,7 (підручник Фізика -10)

2 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Інтерактивність. Обробка подій: переміщення та клацання миші, натиснення клавіш тощо.

Теоретичний матеріал у підручнику Основи С++ (прикріплений у стрічці Едмодо) на ст. 96, зразки виконаних проектів на ст. 99 (приклали 4.8-4.12)

Д/з: Виконати завдання 1 і 2 за номером у журналі. Здати архів з виконаними завданнями у Edmodo

ІІ група - математика (учитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: Рівняння дотичної. Розв’язування вправ.

Вивчити п. 46.Особливу увагу звернути на загальний вид рівняння дотичної. Опрацювати письмово розв’язування прикладів 1-3.Виконати номери 46.20; 46.22; 46.24; 46.27; 46.32.; 46.34; 46.40.Повторити похідні елементарних функцій та рівняння прямої на площині.

5 урок - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема:Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь

1.Опрацювати п.8 §2,приклади1-4 ст.72

2.Виконати вправи №8.2,8.4,8.6

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору 1932-1933 р.р. Практична робота.

Д/З Опрацювати історичні джерела, вміти усно відповідати на всі запитання. Письмово дати відповіді на питання (1,2,3) з рубрики "Виконайте завдання" (на ст. 151 та 154).

7 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Океанія (параграф 31).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 31, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті згадані в параграфі 31 географічні об’єкти.
 3. Виявити та записати в зошиті в яких галузях країни Океанії вирізняються в світі.
 4. Які особливості розміщення, складу та міграцій населення Океанії?
 5. (Добровільне) Скласти коротку рекламну розповіть про один з курортів Океанії.

8 урок (ІІ група) - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Винахідники та їх винаходи

Опрацювати: впр.1 ст.146-147 (читати та перекласти текст), впр.2 ст.147 (знайти визначення), впр.3 ст.147 (відповісти на запитання)

Домашнє завдання: впр.5-7 ст.148-149, повторити пасивний стан дієслів (ст.148)

3-В

1 пара - фізкультура

2 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження.

ІІ група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Професії

Опрацювати: ст.198 (вивчити та активізувати нову лексику)

Вправи на ст.198-200

Домашнє завдання: повторити таблицю часів активного стану, вивчити лексику до теми.

3 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: В.Стефаник. Новели «Марія», «Палій», «Побожна».

Д.з. Читати новели В.Стефаника. Підготувати повідомлення на тему «Я відкриваю для себе В.Стефаника».

7 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.) алгебра

Параграф 23 читати і розбирати.

Домашнє завдання : 23.2.

8 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Історичні документи про витоки, причини та наслідки Голодомору 1932-1933 р.р. Практична робота.

Д/З Опрацювати історичні джерела, вміти усно відповідати на всі запитання. Письмово дати відповіді на питання (1,2,3) з рубрики "Виконайте завдання" (на ст. 151 та 154).

4-А

1 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:антропічний вплив  на гідросферу.Причини порушення  якості  природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи  оцінки  екологічного стану водойм.Охорона водойм.

Звернути увагу на  види  забрюднювачів  гідросфери, джерела забруднення, принципи оцінки   екологічного стану  водойм  та напрямки охорони.

Домашнє  завдання:вивчити параграф  37.

2 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Державотворчі процеси. Конституція України 1996р.

Д/з: вивчити § 22 (п. 1,2).

2 пара - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Об’єм кулі та її частин.

п. 19 (ст. 182-185)

№ 19.10 – 19.13

5 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Література для опрацювання: параграф № 24. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.

6 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості (параграф 24).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 24, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті світу згадані в параграфі 24 географічні об’єкти.
 3. Визначити в яких галузях промисловості Україна займає значне місце в світі в світі.
 4. (Добровільне) Знайти та записати перелік 12 держав, що мають власне літакобудування.

4 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Залізо: фізичні та хімічні властивості.

Домашнє завдання: параграф 24, вправа 4, 5, с.132

4-Б

1 пара - математика

І група (учитель Літвінас З.В.)

Посібник для  підготовки до ЗНО.

Тестові  завдання.

Тема: 36 ПРИЗМА

ІІ група (учитель Заліська Н.П.)

Повтор теми «Тригонометричні рівняння»

(Зб. ЗНО) Тема 18.

Завдання 18.1 – 18.22

3 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Література для опрацювання: параграф № 24. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.

4 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості (параграф 24).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 24, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті світу згадані в параграфі 24 географічні об’єкти.
 3. Визначити в яких галузях промисловості Україна займає значне місце в світі в світі.

4. (Добровільне) Знайти та записати перелік 12 держав, що мають власне літакобудування.

3 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Тонова корекція зображень. Робота з кольором.

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo. У прикріпленому архіві зразки фото для ретуші

Д/з: Виконати завдання за зразком. Здати архів з виконаними завданнями у Edmodo

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Дисперсія світла.

Вивчити § 40 і питання після параграфа

7 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:антропічний вплив  на гідросферу.Причини порушення  якості  природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи  оцінки  екологічного стану водойм.Охорона водойм.

Звернути увагу на  види  забрюднювачів  гідросфери, джерела забруднення, принципи оцінки   екологічного стану  водойм  та напрямки охорони.

Домашнє  завдання:вивчити параграф  37.

4-В

1 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Алюміній: фізичні та хімічні властивості.

Домашнє завдання: параграф 23, вправа 4, 5, с.126

Звернути увагу на добування металів способом алюмотермії.

3 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: антропічний  вплив на  атмосферу. Наслідки  забруднення  атмосферного повітря та його охорона.

Ознайомитись з видами забруднення атмосфери, наслідками забруднення та    заходами охорони.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 36.

4 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Література для опрацювання: параграф № 23. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.

3 пара

І група - німецька мова (учитель Волошинович А.В.)

ІІ група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Доповідь для участі в лінгвістичній конференції.

Д.з Підготувати доповідь.Повторити вивчене про службові частини мови.

4 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис. Електронний офіс.

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo.

Д/з: Виконати завдання за зразком. Здати виконані завдання у Edmodo

ІІ група - німецька мова (учитель Волошинович А.В.)