Перейти до контенту

Четвер (23/04/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 23.04.2020 р.

1-А

1 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Створення веб-сайту. Поняття про мову гіпертекстової розмітки

Теоретичний матеріал є у підручнику з інформатики 9 клас автора Бондаренко на ст. 126.

Зверніть увагу, що текстові редактори мають у своєму арсеналі інструменти для форматування текстових документів. Ми будемо розглядати, як відбувається форматування гіпертексту для його відображення у вікні браузера.

Для виконання цієї практичної роботи вам знадобиться текстовий редактор (наприклад, Блокнот). Але зручніше виконувати у редакторі, який розпізнає мову HTML , напр., VSCode (ми будемо працювати у ньому в ліцеї). Також є мобільні версії редактора HTML (WebMaster’s HTML Editor на андроїд, HTML&HTML5 Editor на IOS)

Суть в тому, що у текстовому редакторі потрібно прописати команди мовою HTML ( це НЕ мова програмування!!!), зберегти цей документ з розширенням html. Тоді цей файл можна відкривати у браузері як вебсторінку.

Теоретичний матеріал з підручника, лекція, відео і інструкції щодо виконання практичної роботи прикріплені у Едмодо.

ІІ група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Електричний струм в рідинах (електролітах). Електроліз

Відкрийте підручник і прочитайте пункти 1, 2 і 3 з §37. Зверніть увагу на вступ до параграфу (там подана деяка важлива інформація); на пояснення явища електролітичної дисоціації; на процеси, які відбуваються на електродах під час електролізу; на те, які електроди називають анодом, а які катодом; на те, які речовини називаються електролітами; які частинки є носіями струму в електролітах. Визначення явищ електролітичної дисоціації та електролізу запишіть собі в зошит.

Увага! Після пункту 3 читати параграф поки що не потрібно.

Для кращого розуміння явища електролізу раджу подивитися наступне коротке відео (в формули можете поки що не вникати):

https://youtu.be/SwNJwbU_lYU

Також дуже цікаво подивитися на домашній експеримент по явищу електролізу (за наявності відповідного обладнання можна відтворити це самостійно, якщо хтось пришле фото або відео, як він це робить – отримає 12 балів):

https://youtu.be/N3TMaC42vik

Також дайте відповіді на перші чотири контрольні запитання в кінці параграфу.

Дайте відповіді на питання 2 і 3 зі вправи 37 після §37 (відповіді в кінці підручника).

Для тих, хто був особливо зайнятий поїданням пасок, а, також, для учнів 1-А, ще раз публікую розв’язок бонусної задачі у виконанні Романа Дрогомирецького (він не єдиний, хто справився, але його робота добре читається). Тут, щоправда, також є недолік: в місцях перетину з’єднувальних проводів повинні стояти крапки. Думаю, Роман врахує це в майбутньому:)

2 пара

І група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Електричний струм в рідинах (електролітах). Електроліз

Відкрийте підручник і прочитайте пункти 1, 2 і 3 з §37. Зверніть увагу на вступ до параграфу (там подана деяка важлива інформація); на пояснення явища електролітичної дисоціації; на процеси, які відбуваються на електродах під час електролізу; на те, які електроди називають анодом, а які катодом; на те, які речовини називаються електролітами; які частинки є носіями струму в електролітах. Визначення явищ електролітичної дисоціації та електролізу запишіть собі в зошит.

Увага! Після пункту 3 читати параграф поки що не потрібно.

Для кращого розуміння явища електролізу раджу подивитися наступне коротке відео (в формули можете поки що не вникати):

https://youtu.be/SwNJwbU_lYU

Також дуже цікаво подивитися на домашній експеримент по явищу електролізу (за наявності відповідного обладнання можна відтворити це самостійно, якщо хтось пришле фото або відео, як він це робить – отримає 12 балів):

https://youtu.be/N3TMaC42vik

Також дайте відповіді на перші чотири контрольні запитання в кінці параграфу.

Дайте відповіді на питання 2 і 3 зі вправи 37 після §37 (відповіді в кінці підручника).

Для тих, хто був особливо зайнятий поїданням пасок, а, також, для учнів 1-А, ще раз публікую розв’язок бонусної задачі у виконанні Романа Дрогомирецького (він не єдиний, хто справився, але його робота добре читається). Тут, щоправда, також є недолік: в місцях перетину з’єднувальних проводів повинні стояти крапки. Думаю, Роман врахує це в майбутньому:)

ІІ група - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Відокремлені додатки.

Д.З. Переглянути відеоурок (у Viber). Опрацювати параграф 37. Виконати вправу 440.

3 пара - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Поняття площі многокутника. Площа паралелограма.

Опрацюйте матеріал п.26 та 27. Зверніть увагу на означення площі многокутника. У п.26 вивчіть лему та теорему, доведення вивчати необов’язково. Після цього , як опрацюєте теоретичний матеріал, дайте усно відповіді на запитання на стор.165. Дальше переходьте до практичних вправ26.3, 26.4 ( за готовим рисунком), 26.10, 26.11. У п.27 вивчіть теорему 27.2, розгляньте всі три випадки розміщення висоти паралелограма. Виконайте вправи №27.4, 27.6, 27.1027.13( дану задачу можна розв’язати склавши лінійне рівняння).

ІІ група (учитель Степ'як Т.Ю.)

ТЕМА: Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій".- параграф 43 .стр. 322.

Відкривши підручник, ви будете здивовані: все пояснення вмістилось у чотирьох рядках. Чому? Задача- модель реальної ситуації. А ситуації всі різні - значить і задачі різні. Перша ситуація - це задачі на рух, тому опрацьовуємо Приклад 1, який розв'язаний у підручнику. Пропоную розглянути відео, де є пояснення до розв'язування задач на рух. Після підготовчої роботи,переглядаєте ще 43.1;43.2 (мною розв'язані).

Всі запитання,які у вас виникають - вирішуємо у групі.

7 урок - математика (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Ділення многочленів.

Пригадайте спочатку, який вираз називається многочленом n-го степеня, його стандартний запис. У п.44 вивчіть означення та теорему. Проаналізуйте приклади ділення націло та ділення з остачею, дайте відповідь на запитання: як виділити цілу частину з раціонального дробу? Після цього, як проаналізуєте і зрозумієте виконання прикладів у даному параграфі, переходьте до самостійного виконання вправ №41.1(1,3), 44.3(2).

Перегляньте відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=8QJ4wcO0vuI

та презентацію до даного уроку. 1- А ділення многочленів

1-Б

1 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема: "Самостійна робота". По темі "Розв'язування прямокутних трикутників".(виставлю в групу о 14 год.- виконати до 15 год 30 хв.)

2 урок

І група - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема:"Розв'язування задач за допомогою рівнянь"- п.43. ( рух за течією і проти течії)

домашнє завдання : 43.10;43.12.

Напевно кожний з вас влітку плавав по нашій річці. І ви згідні, що за течією завжди легше плисти. Чому? Бо до вашої власної швидкості приєднується (додається) течія річки, а проти течії важче плисти.Чому? Бо ваша швидкість зменшується (віднімається швидкість течії) Як це виглядає в задачі?

ІІ група - англійська мова (учитель Попович М.В.)

Тема: Введення нових ЛО. Лексичні вправи. Означений артикль з географічними назвами.

Завдання:

 1. Усно виконати із підручника впр. 1,2,4 на ст. 200-202.Усі невідомі слова виписати у словник.
 2. Виписати у словник (там,де ми пишемо граматику) із таблички «Remember!» правила вживання означеного артикля(Definite Article THE) з географічними назвами!
 3. За правилами таблички «Remember!» письмово виконати впр 3. на ст. 201-202.

Д/З.1. Письмово виконати впр.5 на ст. 202.2.Вивчити правила з таблички «Remember!».

2  пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Ковалентний зв‘язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв‘язок. Електронні формули.

Кілька важливих понять:

1)Ковалентний зв‘язок виникає між атомами двох неметалів з допомогою спільних електронних пар.

2)Ковалентний неполярний зв‘язок утворюється між двома одинаковими атомами ( H2, O2, N2…).

3)Ковалентний полярний зв‘язок утворюється між двома різними атомами неметалів ( HCl, H2O, PH3…).

4)Електронна формула – це формула з допомогою крапочок(кількість електронів на зовнішньому рівні—номер групи). Дивіться в періодичну систему і с.60-61.

Домашнє завдання: параграф 16 (с.60-63), вправа 7 (с.63). Подібну вправу розв‘яжу для вас у Viber.

3 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Електричний струм в рідинах (електролітах). Електроліз

Відкрийте підручник і прочитайте пункти 1, 2 і 3 з §37. Зверніть увагу на вступ до параграфу (там подана деяка важлива інформація); на пояснення явища електролітичної дисоціації; на процеси, які відбуваються на електродах під час електролізу; на те, які електроди називають анодом, а які катодом; на те, які речовини називаються електролітами; які частинки є носіями струму в електролітах. Визначення явищ електролітичної дисоціації та електролізу запишіть собі в зошит.

Увага! Після пункту 3 читати параграф поки що не потрібно.

Для кращого розуміння явища електролізу раджу подивитися наступне коротке відео (в формули можете поки що не вникати):

https://youtu.be/SwNJwbU_lYU

Також дуже цікаво подивитися на домашній експеримент по явищу електролізу (за наявності відповідного обладнання можна відтворити це самостійно, якщо хтось пришле фото або відео, як він це робить – отримає 12 балів):

https://youtu.be/N3TMaC42vik

Також дайте відповіді на перші чотири контрольні запитання в кінці параграфу.

Дайте відповіді на питання 2 і 3 зі вправи 37 після §37 (відповіді в кінці підручника).

Для тих, хто був особливо зайнятий поїданням пасок, а, також, для учнів 1-А, ще раз публікую розв’язок бонусної задачі у виконанні Романа Дрогомирецького (він не єдиний, хто справився, але його робота добре читається). Тут, щоправда, також є недолік: в місцях перетину з’єднувальних проводів повинні стояти крапки. Думаю, Роман врахує це в майбутньому:)

4 пара (ІІ група) - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Відокремлені додатки.

Д.З. Переглянути відеоурок (у Viber). Опрацювати параграф 37. Виконати вправу 440.

2-А

1 пара - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Основні правила комбінаторики», урок 1.

Опрацюйте відео 1,2.

Тема: «Перестановки», урок 2. Вивчіть з п.23 на ст. 263 – 265: означення впорядкованої множини, означення перестановки скінченної множини, формулу для обчислення перестановок n-елементної множини.

Виконайте № 23.1 – 23.4, 23.13, 23.23.

З відео 3 і презентації за 21.04 виберіть все про перестановки.

https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62c

https://www.youtube.com/watch?v=XjtIKZgjriA

3 урок- історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.
Тема уроку: Політизація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій.

Д/з: вивчити параграф 26;

розуміти особливості українського національного руху на Наддніпрянщині та причини його пожвавлення на початку ХХ століття;

вивчити виділені у тексті параграфу історичні поняття, дати, персоналії;

проаналізувати історичні джерела, які містяться у тексті параграфу, вміти відповідати (усно) на запитання до них;

звернути увагу на схему "Перші політичні партії в підросійській Україні" на ст. 220;

знати розшифрування таких абревіатур: ЗУБО, РУП, УНП, УСДРП, УДП, УРП, УДРП;

розуміти програмові засади політичних партій Наддніпрянської України;

характеризувати роль у політичному житті Наддніпрянської України таких діячів: О. Кониський, М. Міхновський, С. Петлюра, В.Винниченко, Є. Чикаленко, Б. Грінченко, С. Єфремов.

Для кращого розуміння цієї важкої, але дуже важливої теми пропоную переглянути відео.

У першому, окрім політичного життя Наддніпрянщини, йдеться і про партії Західної України. Ви це вже вивчали, але повторити не завадить:

На початку наступного відео розповідається про соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. (це було темою нашого попереднього уроку), а з 2 хв. 50 с. - про національний рух та політичні партії:

4 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема:стабільність  екосистеми та причини її порушення.

Розглянути  :

1.причини змін природних екосистем.

2.поняття сукцесія та  її види.

3.негативний вплив людини(антропогенний) на екосистеми.

Домашнє завдання: вивчити параграф 48.

https://www.youtube.com/watch?v=WGZj6bB4jIw

https://www.youtube.com/watch?v=KqosBQyznX4

3 пара

І група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема:  Великобританія сьогодні (Закріплення матеріалу)
Опрацювати: впр.24-25 ст.82-83, повторити часи
Домашнє завдання: вивчити про Великобританію (впр.3 Ст.184-185)

ІІ група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Повторення. Розділові знаки у простих реченнях.

Повторити: написання складних слів (Завдання у групі)

4 пара - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Ознайомлення з даною темою розпочнемо із перегляду відеоролика:

Уважно перечитайте §36. Розгляньте розв'язану задачу в п.4 на стор. 229.

Розв'язувати задачі будемо на наступному занятті.

Очікую запитань по розв'язуванні задач на похилу площину і рух зв'язаних тіл.

Д/З. §36

2-Б

1 пара - українська література (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Т.Шевченко. Значення творчості. Світова велич поета.

(За бажанням вивчити напам'ять улюблену поезію з "Кобзаря")

2 пара - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Розвзування задач.

Повторити матеріал п.21, 22 і 23. Зверніть увагу на поняття центральної симетрії та центрально симетричних фігур.. Перегляньте приклади розв’язування задач 1, 2, 3 даних параграфів та виконайте вправи  із збірника А.Г.Мерзляк «Геометрія. 9 клас»: стор. 64 № 249, 252,262, 267, 280, 283, 288. Розв’язання даних задач виконуйте в зошиті з повними поясненнями розв’язку задач. Особливо наголошую на акуратність при розв’язуванні задач на побудову( рисунки виконувати акуратно).

Щоб пригадати приклади розв’язування задач перегляньте відео. Тривалість кожного менше 3 хвилин. У кожному відео розглядаються  певні види задач.

Симетрія відносно точки:

https://www.youtube.com/watch?v=Cn2Ncf0UY4s

https://www.youtube.com/watch?v=OndqP-vtvfw

https://www.youtube.com/watch?v=CR6XxVX3Mnw

https://www.youtube.com/watch?v=FWh3-XHlfqY

https://www.youtube.com/watch?v=PV8IjMIoMCE

Симетрія відносно прямої:

https://www.youtube.com/watch?v=LMpaApU-ftA

https://www.youtube.com/watch?v=z62G8XEc3-Y

https://www.youtube.com/watch?v=z62G8XEc3-Y

ІІ група (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Поворот». П. 23.

План вивчення теми.

 1. Аналіз самостійної роботи за 17.04. скину у групу viber.
 2. Вміти описати перетворення повороту.
 3. Властивості повороту. Теорема 23.1, наслідок.
 4. Задача 1 ст. 214 письмово.
 5. Виконайте № 23.1, 23.2, 23.7, 23.8, 23.9.

Відео - уроки за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=zwGrZcZJkeo

https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI

https://www.youtube.com/watch?v=XJ_e1gOxY2c

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.
Тема уроку: Політизація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій.

Д/з: вивчити параграф 26;

розуміти особливості українського національного руху на Наддніпрянщині та причини його пожвавлення на початку ХХ століття;

вивчити виділені у тексті параграфу історичні поняття, дати, персоналії;

проаналізувати історичні джерела, які містяться у тексті параграфу, вміти відповідати (усно) на запитання до них;

звернути увагу на схему "Перші політичні партії в підросійській Україні" на ст. 220;

знати розшифрування таких абревіатур: ЗУБО, РУП, УНП, УСДРП, УДП, УРП, УДРП;

розуміти програмові засади політичних партій Наддніпрянської України;

характеризувати роль у політичному житті Наддніпрянської України таких діячів: О. Кониський, М. Міхновський, С. Петлюра, В.Винниченко, Є. Чикаленко, Б. Грінченко, С. Єфремов.

Для кращого розуміння цієї важкої, але дуже важливої теми пропоную переглянути відео.

У першому, окрім політичного життя Наддніпрянщини, йдеться і про партії Західної України. Ви це вже вивчали, але повторити не завадить:

На початку наступного відео розповідається про соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. (це було темою нашого попереднього уроку), а з 2 хв. 50 с. - про національний рух та політичні партії:

6 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема:стабільність  екосистеми та причини її порушення.

Розглянути  :

1.причини змін природних екосистем.

2.поняття сукцесія та  її види.

3.негативний вплив людини(антропогенний) на екосистеми.

Домашнє завдання: вивчити параграф 48.

https://www.youtube.com/watch?v=WGZj6bB4jIw

https://www.youtube.com/watch?v=KqosBQyznX4

7 урок (ІІ група) - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Великобританія сьогодні
Опрацювати: впр.24-25 ст.82-83, повторити часи
Домашнє завдання: вивчити про Великобританію (впр.3 Ст.184-185)

 

4 пара (І група) - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Цікавими місцями Лондона.
Опрацювати: прочитати впр.2, ст.303 та співставити уривки з людьми, які говорять про Лондон. Відповісти на питання впр. 3, ст. 204;
прочитати та співставити цікаві місця Лондона з твердженнями, поданими у вправі, з переліком визначних місць Лондона у рамочці на ст. 205.
Наступні відеопосилання допоможуть вам краще запам’ятати відомі місця Лондона та виконати вправи уроку.

Дом.завд.- виконати вправи 1,2 ст. 83-84 з робочого зошита.

3-А

1 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби у поезії "Блакитна панна ". Мотив самотності людини, згадка про революцію ("Інфанта").

Д/з: прочитати поезії , записати паспортні дані, зробити ідейно-художній аналіз.

2 пара

І група - фізика (учитель Терлецький А.І.)

Тема: Двигун внутрішнього згорання Отто і Дізеля.

Підручники: §39 (4) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Тут висвітлено тільки цикл Дізеля, цикл Отто вивчаємо за Вікіпедією:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цикл_Отто.

Корисно переглянути також і цикл Дізеля:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цикл_Дізеля

Перемалюйте ці цикли в зошит. Поясніть відмінність між ними. Вивчіть основні визначення. Дайте відповідь на запитання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Приклади розв'язування задач_23.04.20

Увага! В п'ятницю ми закінчуємо тему "Термодинаміка". орієнтовно в суботу проведемо тестування по основних визначеннях, поняттях та формулах. Повторюємо §37-42 (Засекіна) та §30, 36-39 (Бар'яхтар)

Самостійно розв'яжіть задачі 2, 3 з Впр. 39 (Бар'яхтар)

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема уроку: Найбільше і найменше значення функції. 

 1. Найбільше та найменше значення функцій на відрізку знаходимо, користуючись алгоритмом.
 2. Опрацювати приклад 1 ст. 418.
 3. Виконати вправи: 50.1, 50.2, 50.5
 4. Приклади розв’язування вправ можете переглянути за ссилками

https://www.youtube.com/watch?v=2OK_1pcRmqA

https://www.youtube.com/watch?v=Ecld2UmzfOg

        Схема знаходження найбільшого і найменшого значення функції неперервної на відрізку.

1.Впевнитись,що заданий відрізок входить до області визначення функції.

2.Знайти похідну функції.

3.Знайти критичні точки функції.

4.Вибрати критичні точки функції.які належать заданому відрізку.

5.Обчислити значення функції у критичних точках і на кінцях відрізка.

6.Порівняти одержані значення функції і вибрати з них найбільше і найменше.

3 пара

І група - математика (учитель Скрипник М.В.)

 Тема уроку: Похідна. Розв'язування прикладних задач.

Способи знаходження найбільшого і найменшого значення функції використовуються для розв'язування різноманітних прикладних задач. Розв'язування практичних задач методами математики, як правило,містить три етапи:
 1) створення математичної моделі;
2) розв'язування складеної математичної моделі;
 3)  переклад одержаного результату з мови математики в терміни початкової задачі.
Для задач на знаходження найбільшого та найменшого значення реалізацію цих етапів можна проводити за схемою:
1) одну з величин,яку треба знайти(або величину, за допомогою якої можна дати відповідь на питання задачі),позначити через x ( і за змістом задачі накласти обмеження на х);
2) ту величину,про яку говориться, що вона найбільша або найменша,виразити як функцію від х;
3) дослідити одержану функцію на найбільше чи найменше значення;
4) впевнитися,що одержаний результат має зміст для початкової умови задачі.
Опрацювати розв'язування Приклад 2;3; 5.Виконати № 50.13; 50.15; 50.17.
Скинути одне завдання на вибір у групу. До зустрічі в групі. 

ІІ група - фізика (Терлецький А.І.)

Тема: Двигун внутрішнього згорання Отто і Дізеля.

Підручники: §39 (4) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Тут висвітлено тільки цикл Дізеля, цикл Отто вивчаємо за Вікіпедією:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цикл_Отто.

Корисно переглянути також і цикл Дізеля:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цикл_Дізеля

Перемалюйте ці цикли в зошит. Поясніть відмінність між ними. Вивчіть основні визначення. Дайте відповідь на запитання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Приклади розв'язування задач_23.04.20

Увага! В п'ятницю ми закінчуємо тему "Термодинаміка". орієнтовно в суботу проведемо тестування по основних визначеннях, поняттях та формулах. Повторюємо §37-42 (Засекіна) та §30, 36-39 (Бар'яхтар)

Самостійно розв'яжіть задачі 2, 3 з Впр. 39 (Бар'яхтар)

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія.

Тема уроку: Початок Другої світової війни.

Д/з: вивчити параграф 28;

знати періодизацію Другої світової війни (ст. 125);

вміти визначати причини і передумови Другої світової війни;

проаналізувати історичну карту початкового періоду Другої світової війни (1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.) і зробити висновки щодо бойових дій в Європі в цей час;

характеризувати діяльність Англії, Франції, СРСР та США на міжнародній арені в умовах початку Другої світової війни;

знати основні битви цього періоду війни;

розуміти значення таких понять: "план "Вайс", "вермахт", "дивна війна", "визвольний похід Червоної армії", "Договір про дружбу і кордон", "зимова війна", "ленд-ліз", "битва за Англію";

дати ПИСЬМОВУ відповідь на питання:
Проаналізуйте зовнішню політику СРСР на початку Другої світової війни (вересень 1939 - червень 1941). Які її наслідки?

Фото із виконаним завданням скинути в Edmodo.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

8 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Субрегіони Африки та їх політико-географічні особливості. (параграф 39).

Завдання:

 1. Прочитайте параграф 39, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті Африки згадані в параграфі 39 географічні об’єкти.
 3. На основі таблиці в підручнику складіть перелік країн Африки та їх столиць. Вчіться показувати країни на карті Африки.
 4. У вивченні країн Африки вам допоможе гра за покликанням:

https://online.seterra.com/uk/vgp/3163

Можете поділитись в групі досягненнями в грі (хто найкраще покаже країни Африки). За найкращий результат буде бонус.

 1. Зробіть тестування в Edmodo до 29 квітня 17-00 (за п.39). Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

3-Б

1 пара

І група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема уроку: Найбільше і найменше значення функції. 

 1. Найбільше та найменше значення функцій на відрізку знаходимо, користуючись алгоритмом.
 2. Опрацювати приклад 1 ст. 418.
 3. Виконати вправи: 50.1, 50.2, 50.5
 4. Приклади розв’язування вправ можете переглянути за ссилками

https://www.youtube.com/watch?v=2OK_1pcRmqA

https://www.youtube.com/watch?v=Ecld2UmzfOg

        Схема знаходження найбільшого і найменшого значення функції неперервної на відрізку.

1.Впевнитись,що заданий відрізок входить до області визначення функції.

2.Знайти похідну функції.

3.Знайти критичні точки функції.

4.Вибрати критичні точки функції.які належать заданому відрізку.

5.Обчислити значення функції у критичних точках і на кінцях відрізка.

6.Порівняти одержані значення функції і вибрати з них найбільше і найменше.

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Повторення базових понять електростатики (електричний заряд, електризація, закон Кулона, закон збереження електричного заряду).

В 9 класі ми вивчали електромагнітні явища. Для того щоб повторити "абетку" електростатики, пропоную переглянути два відеоролики. Попереджаю: не лякайтесь, відео призначене і для десятикласників!

Д/З. §51.

В п'ятницю,24.04.2020р., з 14:00 до 16:00 год на платформі Edmodo буде доступний для проходження тест з теми: "Термодинаміка". Тест є обов'язковим для усіх учнів. На тестування відводиться 60 хв.

Для підготовки повторити §39-42 та розв'язані задачі з даної теми.

2 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Поняття, реалізація та застосування масивів. Текстові рядки як масиви символів.

Загальний вигляд конструкції опису одномірного масиву такий:

<тип> <ім'я масиву>[<розмір>];

Розмір - це кількість елементів масиву.

Наприклад, int s[5]  чи float rist[10]

Нумерація елементів масиву завжди починається з нуля.

Наприклад, s [2] є третім елементом масиву s.

Вводити і виводити масив можна кількома способами. Сьогодні будемо робити це за допомогою об’єкта Memo.

У підручнику Основи С++ матеріал на ст. 153-161, параграфи 5.1, 5.2.1-5.2.3. зверніть увагу на приклади 5.1 і 5.3.

Також теоретичний матеріал можна переглянути у відео, прикріплене до завдання у Едмодо. Завдання для індивідуальної роботи у Edmodo ( завдання за номером у журналі, як завжди). Архів з готовим проектом здати у Едмодо.

ІІ група - математика (учитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: Похідна. Розв'язування прикладних задач.

Способи знаходження найбільшого і найменшого значення функції використовуються для розв'язування різноманітних прикладних задач. Розв'язування практичних задач методами математики, як правило,містить три етапи:
 1) створення математичної моделі;
2) розв'язування складеної математичної моделі;
 3)  переклад одержаного результату з мови математики в терміни початкової задачі.
Для задач на знаходження найбільшого та найменшого значення реалізацію цих етапів можна проводити за схемою:
1) одну з величин,яку треба знайти(або величину, за допомогою якої можна дати відповідь на питання задачі),позначити через x ( і за змістом задачі накласти обмеження на х);
2) ту величину,про яку говориться, що вона найбільша або найменша,виразити як функцію від х;
3) дослідити одержану функцію на найбільше чи найменше значення;
4) впевнитися,що одержаний результат має зміст для початкової умови задачі.
Опрацювати розв'язування Приклад 2;3; 5.Виконати № 50.13; 50.15; 50.17.
Скинути одне завдання на вибір у групу. До зустрічі в групі. 

5 урок - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: «Вектори у просторі»

 1. Опрацювати матеріал по підручнику параграф 21. Знати відповіді на питання 1-7 ст. 201. Особливу увагу звернути на означення компланарних та вільних векторів (ст.201).
 2. Виконати вправи: №899-904(усно), 910, 918, 920, 921, 929, 930 (письмово).
 3. Освіжити свої знання про вектори на площині та узагальнити їх для векторів у просторі вам допоможуть наступні відео-уроки:

https://www.youtube.com/watch?v=22K491v7RqI

https://www.youtube.com/watch?v=S7exbrDI6aE

https://www.youtube.com/watch?v=YRHouH8kP60&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=-0WF93_qlrs

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія.

Тема уроку: Початок Другої світової війни.

Д/з: вивчити параграф 28;

знати періодизацію Другої світової війни (ст. 125);

вміти визначати причини і передумови Другої світової війни;

проаналізувати історичну карту початкового періоду Другої світової війни (1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.) і зробити висновки щодо бойових дій в Європі в цей час;

характеризувати діяльність Англії, Франції, СРСР та США на міжнародній арені в умовах початку Другої світової війни;

знати основні битви цього періоду війни;

розуміти значення таких понять: "план "Вайс", "вермахт", "дивна війна", "визвольний похід Червоної армії", "Договір про дружбу і кордон", "зимова війна", "ленд-ліз", "битва за Англію";

дати ПИСЬМОВУ відповідь на питання:
Проаналізуйте зовнішню політику СРСР на початку Другої світової війни (вересень 1939 - червень 1941). Які її наслідки?

Фото із виконаним завданням скинути в Edmodo.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

7 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Населення та його розміщення в Африці (параграф 40).

Завдання:

 1. Прочитайте параграф 40, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті Африки згадані в параграфі 40 географічні об’єкти.
 3. У вивченні географічних об’єктів Африки вам допоможе гра за покликанням:

https://online.seterra.com/uk/vgp/3163

Можете поділитись в групі досягненнями в грі (хто найкраще покаже країни Африки). За найкращий результат буде бонус.

 1. Зробіть тестування в Edmodo до 29 квітня 17-00 (за п.40). Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

8 урок (ІІ група) - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Бажання і прагнення
Опрацювати: впр.1-3 ст.176177
Домашнє завдання: впр.5-6 ст.177

3-В

1 пара - фізкультура

2 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Особливості правопису числівників. Узгодження числівників з іменниками.

Зверніть увагу на додатковий теоретичний матеріал (У групі).

ІІ група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Австралія
Опрацювати: впр.5 ст.228-2230 ( прочитати текст, заповнити пропуски). впр.6 ст.230-231 ( вставити потрібні слова)
Домашнє завдання: впр.7-8 ст.231
  3 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби у поезії "Блакитна панна ". Мотив самотності людини, згадка про революцію ("Інфанта").

Д/з: прочитати поезії , записати паспортні дані, зробити ідейно-художній аналіз.

7 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема:"Вектори у просторі". - це параграф 39.

Повторюємо вивчене у 9 кл. про вектор у площині. Звертаємо особливу увагу на модуль вектора,розбираємо означення про колінеарні вектори, співнапрямлені, протилежно напрямлені. Особливу увагу приділіть означенню рівних векторів. Перевірити свої теоретичні знання, відповівши на запитання 1-5 .стр. 217. Знання закріплюємо при розв'язуванні 39.1;39.2;39.3.

Подальше спілкування - у групі.

8 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія.

Тема уроку: Початок Другої світової війни.

Д/з: вивчити параграф 28;

знати періодизацію Другої світової війни (ст. 125);

вміти визначати причини і передумови Другої світової війни;

проаналізувати історичну карту початкового періоду Другої світової війни (1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.) і зробити висновки щодо бойових дій в Європі в цей час;

характеризувати діяльність Англії, Франції, СРСР та США на міжнародній арені в умовах початку Другої світової війни;

знати основні битви цього періоду війни;

розуміти значення таких понять: "план "Вайс", "вермахт", "дивна війна", "визвольний похід Червоної армії", "Договір про дружбу і кордон", "зимова війна", "ленд-ліз", "битва за Англію";

дати ПИСЬМОВУ відповідь на питання:
Проаналізуйте зовнішню політику СРСР на початку Другої світової війни (вересень 1939 - червень 1941). Які її наслідки?

Фото із виконаним завданням скинути в Edmodo.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

4-А

1 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: значення  для планування селекційної роботи  вчення Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

Звернути увагу на  :

1.суть закону гомологічних рядів спадкової мінливості  культурних рослин.

2.значення закону для планування селекційної роботи.

3.центри різноманітності та  походження  культурних рослин.

4.значення для розвитку селекції встановлення центрів походження культурних рослин.

Домашнє  завдання:вивчити параграф  43.

2 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.
Тема уроку: Суспільно-політичне і соціально-економічне становище України в умовах "гібридної війни".

Д/з: вивчити параграф 28 (п. 1, 2);

проаналізувати карту "Україна в 2014-2019 рр." (ст. 236) та її легенду, звернути особливу увагу на тимчасово окуповані території України;

виконати (усно) завдання з історичним джерелом на ст. 237 та поміркувати щодо історичного значення встановлення безвізового режиму для України;

розуміти значення історичних понять: "декомунізація", "Угода про асоціацію з ЄС", "безвіз";

знати дати, виділені у тексті параграфу.

2 пара - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Повторення навчального матеріалу.

Збірн.ЗНО. Тема 30. (завд. у групі)

5 урок - захист Вітчизни (учитель Бойчук О.М.)

Основи медичних знань

Тема уроку: « Надання екстренної психологічної допомоги під час перебування в екстремальних ситуаціях»
Домашнє завдання: Ст. 186- 192

6 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Особливості населення України (параграф 28).

 1. Прочитайте параграф 28, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті України згадані в параграфі 28 географічні об’єкти.
 3. Перегляньте кілька коротких відео

https://youtu.be/F1pPqRVBcn0

https://youtu.be/ydZb6Q4Rh_k

 1. Зробіть для себе висновок про демографічні проблеми, які існують в Україні.
 2. Зробіть коротке тестування в Edmodo до 29 квітня 17-00. Питання та коментарі в групу класу в Телеграм.
 3. Запитання складені виключно на матеріалі підручника (звичайно з врахуванням карт в параграфах). Майте на увазі, що в різних учнів можуть бути різні формулювання запитань. Відповіді відкрию після виконання тестування усіма учнями. Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

4 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Ви, напевно, чули вислів, що людина містить у собі майже всю періодичну систему хімічних елементів?

Найбільше таких: Фосфор-860г, Сульфур-300г, Калій-210г, Натрій-100г, Хлор-70г,а також Магній, Цинк, Купрум, Селен, Хром… Тобто всього 5-7кг сухих речовин. За ринковими цінами на елементи (2019р.) людське тіло приблизно коштує 4 тис. гривень. Важча людина більше коштує. Похваліться своїми знаннями перед кимось.

Домашнє завдання: параграф 32(с.170-176) , завдання 36 (б), 41(с.189).

4-Б

1 пара - математика

І група (учитель Літвінас З.В.)

Тема: Повторення. Підготовка до ЗНО "Цілі раціональні рівняння".

Д/з.: Тест 8.

ІІ група (учитель Заліська Н.П.)

Тема Похідна та її застосування.

(завдання у групі)

3 урок - захист Вітчизни (учитель Бойчук О.М.)

Основи медичних знань

Тема уроку: « Надання екстренної психологічної допомоги під час перебування в екстремальних ситуаціях»
Домашнє завдання: Ст. 186- 192

4 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Особливості населення України (параграф 28).

 1. Прочитайте параграф 28, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті України згадані в параграфі 28 географічні об’єкти.
 3. Перегляньте кілька коротких відео

https://youtu.be/F1pPqRVBcn0

https://youtu.be/ydZb6Q4Rh_k

 1. Зробіть для себе висновок про демографічні проблеми, які існують в Україні.
 2. Зробіть коротке тестування в Edmodo до 29 квітня 17-00. Питання та коментарі в групу класу в Телеграм.
 3. Запитання складені виключно на матеріалі підручника (звичайно з врахуванням карт в параграфах). Майте на увазі, що в різних учнів можуть бути різні формулювання запитань. Відповіді відкрию після виконання тестування усіма учнями. Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

3 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Заливка об'єктів. Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтна сітка. Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами. Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту. Ділова графіка.

Теоретичний матеріал за посиланнями:

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-28?authuser=0

та

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-26?authuser=0

Інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo.

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів.

Дана тема не виноситься на ЗНО. В цій темі розглядається побудова таблиці Менделєєва не з точки зору хімічних властивостей елементів, а з позицій квантової механіки. Тесту з даної теми не буде!

Д/З. §55.

7 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: значення  для планування селекційної роботи  вчення Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

Звернути увагу на  :

1.суть закону гомологічних рядів спадкової мінливості  культурних рослин.

2.значення закону для планування селекційної роботи.

3.центри різноманітності та  походження  культурних рослин.

4.значення для розвитку селекції встановлення центрів походження культурних рослин.

Домашнє  завдання:вивчити параграф  43.

4-В

1 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Ви, напевно, чули вислів, що людина містить у собі майже всю періодичну систему хімічних елементів?

Найбільше таких: Фосфор-860г, Сульфур-300г, Калій-210г, Натрій-100г, Хлор-70г,а також Магній, Цинк, Купрум, Селен, Хром… Тобто всього 5-7кг сухих речовин. За ринковими цінами на елементи (2019р.) людське тіло приблизно коштує 4 тис. гривень. Важча людина більше коштує. Похваліться своїми знаннями перед кимось.

Домашнє завдання: параграф 32(с.170-176) , завдання 36 (б), 41(с.189).

3 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: явище  гетерозису та його генетичні основи.

 Ознайомитись:

1.явищем гетерозису(гібридної сили) , що виникає внаслідок неспорідненого  схрещування.

2.генетичними основами цього явища.

3.його застосуванням у сільському господарстві.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 42.

https://www.youtube.com/watch?v=_k6xjCZszIk

https://www.youtube.com/watch?v=L8pLIjBy_ug

4 урок - захист Вітчизни (учитель Бойчук О.М.)

Основи медичних знань

Тема уроку: « Надання екстренної психологічної допомоги під час перебування в екстремальних ситуаціях»
Домашнє завдання: Ст. 186- 192

3 пара

І група - німецька мова (учитель Волошинович А.В.)

Тема 6: Німецькомовні країни. (Deutschsprachige Länder)

Україна – моя Батьківщина(Die Ukraine ist mein Heimatland)

Тема :  Швейцарія.

https://www.youtube.com/watch?v=YAlY6soZnAE

Домашнє завдання:

die-Schweiz

ІІ група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників, прислівникових сполучень.

Д.з. Переглянути відеоурок ( в групі Viber). Виконати тестові завдання.

4 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Основні захисні механізми, які реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.  Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки.

 • Опрацювати конспект.
 • Дайте відповіді на одне з запитань. Оформіть відповіді у документі, презентації чи публікації.
 1. Вкажіть переваги і недоліки біометричної системи захисту даних.
 2. Чому біометричні системи захисту інформації є найбільш надійними?
 3. Як ви думаєте, які недоліки ідентифікації людей за характеристиками голосу? Наведіть приклади застосування даного методу ідентифікації.
 4. Чому райдужка краще за інших біометрічних технологій?
 5. Вкажіть проблеми ідентифікації особистості по обличчю.
 6. Які умови дозволяють не встановлювати пароль на комп'ютері?
 • За матеріалами Інтернету підготуйте бюлетень “Як придумати надійний пароль і де його зберігати”.

Теоретичний матеріал  у вигляді презентації та текстового документу та інструкції щодо виконання завдання у Edmodo.

ІІ група - німецька мова (учитель Волошинович А.В.)

Тема 6: Німецькомовні країни. (Deutschsprachige Länder)

Україна – моя Батьківщина(Die Ukraine ist mein Heimatland)

Тема :  Швейцарія.

https://www.youtube.com/watch?v=YAlY6soZnAE

Домашнє завдання:

die-Schweiz