Перейти до контенту

Понеділок (16/03/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 16.03.2020 р.

1-А

1 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Види зєднань провідників. Розвязування задач.

Повторіть §31 і §32 з підручника. Ще раз перегляньте приклади розв’язування задач (ст. 174 – 175).

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) самостійно розв’яжіть задачі 15.63, 15.77, 15.78, 15.79. Перевірте себе по відповіді (підказка: якщо ковзний контакт реостата в крайньому правому положенні, то опір реостата максимальний, якщо в крайньому лівому – то мінімальний).

Виконайте тести для самоперевірки , які містяться на сторінках 112-113 збірника задач.

Гельфгат 8

3 урок - географія (вчитель Ревтюк А.О.)

За вивченим матеріалом (§36-40) виконайте в зошиті (буде оцінено) практичну роботу  9 (ст.198)

Проаналізуйте,як унаслідок господарської діяльності змінилась природа НАШОГО РЕГІОНУ

НОВА ТЕМА: Фізико-географічна характеристика Чорного моря.§44 ст.212-215.

За допомогою підручника,атласу,ПРЕЗЕНТАЦІЇ Чорне море опрацюйте завдання ст.215

Зверніть увагу на слайд 17. Поміркуйте кількість сірководню у Чорному морі збільшується чи зменшується? З чим це пов'язано.

4 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Уміння вчитися.

Домашнє завдання: параграф 12.

3 пара - математика

І група (вчитель Іваноський І.Б.)

Тема:Розв’язування квадратних рівнянь за допомогою теореми Вієта.

Виконати вправи: № 39.11, 39.12, 39.16( 3,5,6). 39.20, 39.22 (1,2,4).39.24.

ІІ група (учитель Степ'як Т.Ю.)

Теорема Вієта та її застосвання. Параграф 39 . теореми 39.1,.ст. 291 і 292

Розглянути і попрацювати над прикладами 1.2.3 задачі на закріплення вивченого 39.1.39.3.39.4.39.8.39.10. додатково 39.12.

7 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Класицизм як художній напрям у літературі хvII ст.

Опрацювати матеріал із підручника на ст.236-239.

Д/З. Дати письмово відповідь на питання 1,2,3,5 ст.239.

1-Б

1 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Уміння вчитися.

Домашнє завдання: параграф 12.

2 урок - географія (вчитель Ревтюк А.О.)

За вивченим матеріалом (§36-40) виконайте в зошиті (буде оцінено) практичну роботу  9 (ст.198)

Проаналізуйте,як унаслідок господарської діяльності змінилась природа НАШОГО РЕГІОНУ

НОВА ТЕМА: Фізико-географічна характеристика Чорного моря.§44 ст.212-215.

За допомогою підручника,атласу,ПРЕЗЕНТАЦІЇ Чорне море опрацюйте завдання ст.215

Зверніть увагу на слайд 17. Поміркуйте кількість сірководню у Чорному морі збільшується чи зменшується? З чим це пов'язано.

2  пара

І група - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Теорема Вієта та її застосвання. Параграф 39 . теореми 39.1,.ст. 291 і 292

Розглянути і попрацювати над прикладами 1.2.3 задачі на закріплення вивченого 39.1.39.3.39.4.39.8.39.10. додатково 39.12.

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Створення циклічних програм»

Конспект заняття,  завдання та вказівки до завдань знаходяться на ресурсі Edmodo

3 пара

І група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Створення циклічних програм»

Конспект заняття,  завдання та вказівки до завдань знаходяться на ресурсі Edmodo

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема:  Теорема Вієта та її застосування.

Опрацювати матеріал по підручнику.

Виконати вправи 39.11, 39.13, 39.16, 39.19, 39.21, 39.23.

7 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:будова та функції кінцевого мозку .Профілактика захворювань нервової системи.

Звернути увагу на особливості будови кінцевого мозку та функції  зон кори, розглянути причини виникнення захворювань нервової системи..

Домашнє завдання: вивчити параграф  39.

2-А

1 пара

І група - українська мова (вчитель Петрик Н.М.)

Тема. Складні речення з різними видами зв’язку. Параграф 28.   Виписати з художньої літератури 5 речень з різними   видами зв’язку.

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.

При вивченні даної теми варто переглянути кінофрагмент про визначення гравітаційної сталої https://youtu.be/iOgrSlzyFMA

Розв’язати задачі з вправи §33 (с.213-214). У разі виникнення труднощів при розв’язуванні даної вправи, можна скористатися підказкою https://youtu.be/esYWO-xgBAM, https://youtu.be/nUTvsQMrQN0

Домашнє завдання: §33.

2 пара- математика 

І група (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Нескінченна геометрична прогресія», п.35 підручника.

Опрацювати Приклад 1 на ст.360 п.35 і його ров’язання записати в робочому зошиті.

Розв’язати: № 35.5, 35.6, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17.

ІІ група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Геометрична прогресія.

Виконати вправи: №33.21(2), 33.25, 33.27,33.29(3), 33.33(3).

3 пара - українська література (учитель Петрик Н.М.)

Читати послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Вивчити напам’ять уривок. Від слів «Не дуріте самі себе… до слів «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю»

Підручник с. 196 -198.

7 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р)

Тема уроку: Способи ефективного навчання.

Домашнє завдання: параграф 16, с.116-122.

2- Б

1 урок - математика (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Пряма призма. Піраміда.

Уміти дати відповіді на запитання на стор. 256.

Виконати вправи: №26.3, 26.5, 26.7(б), 26.10. з п. 26.

2 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Транспорт України (параграф 36).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 36, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті України згадані в параграфі 36 географічні об’єкти.
 3. Складіть таблицю порівняння кожного виду транспорту України.
 4. (Добровільне) За джерелами з інтернету знайти які в Україні плануються проекти для більшої інтеграції в світову транспортну мережу.

2 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Другий закон Ньютона. Маса. Сила.

З підручника за 9-ий клас опрацюйте §31. Спочатку повторіть за 7-ий клас поняття сили та маси (виділено жовтим кольором на сторінці 203, справа). Потім уважно прочитайте пункт 1 з §31. Особливу увагу зверніть на поняття рівнодійної сили. Визначення маси, сили, рівнодійної сили та 2-ий закон Ньютона випишіть в зошит та запам’ятайте. Після цього уважно опрацюйте пункт 2  §31.

Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Розв’яжіть задачі №1 – 5, 7 зі вправи №31 після §31 (відповіді є в кінці підручника).

3 пара - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Багатоатомні спирти. Гліцерол, його фізичні  властивості, застосування. Якісна реакція на гліцерол.

Домашнє завдання: параграф  29. Задача: Органічна речовина, масові частки Карбону, Оксигену та Гідрогену в якій відповідно становлять 52,2% , 34,8% і 13% ,має відносну густину за воднем 23. Визначте молекулярну формулу цієї речовини.

7 урок - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Формула суми n-перших членів геометричної прогресії.

Вивчити формулу для знаходження суми  n-перших членів геометричної прогресії.

Виконати вправи: №34.1(2,4), 34.3,34.5(1),34.7.

ІІ група (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Нескінченна геометрична прогресія», п.35 підручника.

Опрацювати Приклад 1 на ст.360 п.35 і його ров’язання записати в робочому зошиті.

Розв’язати: № 35.5, 35.6

3-А

1 пара - фізкультура

3 урок - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Анілін, його фізичні та хімічні властивості. Добування та застосування аніліну

Домашнє завдання: параграф 22, скласти перетворення(ланцюжок реакцій): з метану добути 2,4,6-трибромоанілін, написати рівняння реакцій.

4 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Субрегіони Америки (параграф 32).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 32, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті Америки згадані в параграфі 32 географічні об’єкти.
 3. Виписати в таблицю назви держав та їх столиць, навчитись показувати на карті.
 4. (Добровільне) За джерелами з інтернету знайти інформацію про українську діаспору в Південній Америці.

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Соціально-політична ситуація в УСРР. Масові репресії.

Д/з: вивчити §23

6 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:особливості генофонду людських спільнот  та чинники,що впливають на їх формування.

Звернути  увагу на фактори,що зумовлюють генетичну різноманітність людства.

Домашнє завдання: вивчити параграф  41.

7 урок - математика (вчитель Зима Г.Р.)

Тема:  Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни.

Опрацювати матеріал по підручнику, розібрати розв’язання прикладів 2-6 ст.72-73.

Виконати вправи: 8.9, 8.12, 8.14, 8.16.

3-Б

1 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Соціально-політична ситуація в УСРР. Масові репресії.

Д/з: вивчити §23

2 урок - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Анілін, його фізичні та хімічні властивості. Добування та застосування аніліну

Домашнє завдання: параграф 22, скласти перетворення(ланцюжок реакцій): з метану добути 2,4,6-трибромоанілін, написати рівняння реакцій.

2 пара - математика (вчитель Зима Г.Р.)

Тема:  Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни.

Опрацювати матеріал по підручнику, розібрати розв’язання прикладів 2-6 ст.72-73.

Виконати вправи: 8.9, 8.12, 8.14, 8.16, 8.18, 8.20, 8.22.

3 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Мить – частина вічності. Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності. Імпресіонізм новели.

Д.з. Опрацювати критичний матеріал до теми, підготувати відповіді на питання ст.232-252

7 урок - захист Вітчизни (учителі Бойчук О.М., Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Надзвичайні ситуації природнього, техногенного, воєнного, суспільного,  соціально- політичного характеру.

Література для опрацювання: параграф № 21. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 10 класу/ М.Р. Гнатюк.

3-В

1 урок (факультатив) математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Факультатив. Тема розв'язування нерівностей методом інтервалів.

2 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

 

3 урок - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема уроку. Внутрішня енергія і спсоби її зміни.

Вивчити параграф 36 ст.216.

Д.з. параграф 36 ст.216, вправа 36(1,4) ст.220.

4 урок - українська література (вчитель Юрчило М.В.)

Тема: Новелістика ХІХ століття. Особливості новел М.Коцюбинського, В.Стефаника, В.Винниченка.

Д.з. Підготувати презентацію на тему «Спільне і відмінне у новеллах М.Коцюбинського, В.Стефаника, В.Винниченка.

3 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Робота з векторними елементами.

Теоретичний матеріал та Інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo.

ІІ група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Прикметник як частина мови, значення , морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників(якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

Виконати завдання.

 1. 1. Позначте рядок, у якому всі прикметники є якісними.

А. неласкавий, могутній, нудний, новаторський;

Б. мізерний, механічний, мужній, оксамитовий;

В. рішучий, меланхолійний, молочний, нікотиновий;

Г. смаглявий, гіркий, холодний, стрункий, добрий.

 1. 2. Позначте рядок, у якому всі прикметники є відносними.

А. мрійливий, ювелірний, ядерний, бадьорий;

Б. музичний, медичний, надійний, хоробрий;

В. паперовий, словниковий, нічний, дерев’яний;

Г. синтетичний, сировинний, рукописний , широкий.

 1. 3. Позначте рядок, у якому всі прикметники є присвійними.

А. зозулин, сестрин, хліборобів, ковалів;

Б. шевченківський, молочний, братів, заячий;

В. доччин, Маріїн, чоловіків, інститутський;

Г. Миколин, бригадирів, дівчачий, бадьрий.

 1. 4. До якого розряду прикметників належать словосполучення?

Бабине літо, заячий характер, куряча пам’ять звірячий погляд, лебедина вірність, ведмежа послуга, материнська ласка.

 1. 5. До якого розряду належать прикметники? Золоті руки, вишнева хустка, кришталева совість, дерев’яний язик.
 2. 6. Від поданих прикметників утворіть просту форму вищого ступеня

- ніжний - мелодійний - модний – професійний

 1. 7. Позначте рядок, у якому правильно утворено складену форму вищого ступеня порівняння прикметників.

А. більш сиропний, більш вищий, найбільш агресивний;

Б. менш сирий, більш селянський, більш серйозний;

В. менш чутливий, більш вдалий, більш доступний;

Г. менш елегантний, більш-менш ситий, менш жадібний.

 1. 8. Форми ступенів порівняння не можна утворити від усіх прикметників рядка.

А. чорнявий, глухий, білесенький, чорнуватий;

Б. кістковий, порожній, приречений, свіжий;

В. лисий, хворий, русий, мудрий;

Г. масивний, смертельний, вантажний, зелений.

 1. Від яких іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса –ев- (-єв-) у рядку А водень, овощ, кущ, вишня

Б липень, тінь, груша, алюміній

В сланець, парча, куля, гелій

Г алича, марля, промінь, ялиця

 1. 10. Правильно утворено складену форму найвищого ступеня порівняння прикметників у рядку.

А. якнайпізніший, щонайкращий, якнайдорожчий;

Б. найбільш працьовитий, найбільш відомий, найбільш хитрий;

В. незрівнянно кращий, значно вологіший, значно доросліший;

Г. найулюбленіший, найпишніший, найбрудніший.

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Соціально-політична ситуація в УСРР. Масові репресії.

Д/з: вивчити §23

4-А

1 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Тонова корекція зображень. Робота з кольором.

Теоретичний матеріал та Інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo.

ІІ група - фізика (вчитель Ілько М.М.)

Тема уроку. Дифракція світла.

Вивчити параграф 39 ст.178.

Д.з. параграф 39 ст.178, вправа 25(1) ст.185.

2 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки. Виконання тестових завдань. Написати есе на тему: “Що ж нині важливіше: бути освіченим чи мудрим?”

ІІ група - математика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Невизначений інтеграл та його властивості.

Завдання: повторити з підручника параграф 2, пункти 9-10 (ст. 85-100).

Повторити таблицю первісних на правила інтегрування.

Виконати завдання зі збірника 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.14 (заміна змінних), 8.15(заміна змінних).

Задання Тороус на карантин16.03

3 пара

І група - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема уроку. Дифракція світла.

Вивчити параграф 39 ст.178.

Д.з. параграф 39 ст.178, вправа 25(1) ст.185.

ІІ група - англійська мова (вчитель Ружило І. Д.)

Тема: Unit 7 State & Society

Введення Л.О. до теми

Розвиток лексико-граматичних навичок

Опрацювати: Впр.1-11,стор. 104-106;

Впр.12-17, стор.106

Домашнє завдання: Впр. 18-25, стор. 107

Стор. 118-119

7 урок - астрономія (учитель Ілько М.М.)

Тема уроку: Будова і еволюція всесвіту.

Вивчити: Світ галактик. Активні ядра галактик

Д.з. тема 7(1) ст.99.

4-Б

1 пара - математика (вчитель Літвінас З.В.)

Тема: Об'єм кулі та її частин.

Самостійна робота, збірник Єршова.

2 пара - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема. Гіпотеза квантів Планка. Фотон.

Звернути увагу на властивості фотона!

Домашнє завдання: §46, впр.29.

3 пара - фізкультура

7 урок - англійська мова

І група (учитель Ружило І.Д.)

Тема: Unit 7 State & Society

Введення Л.О. до теми

Опрацювати: Впр. 1-11, стор. 104-105

Домашнє завдання: Впр. 12-17, стор. 106;

Стор. 118-119

ІІ група (вчитель Гаврильчук І.С.)

Тема:  Розвиток лексико-граматичних навичок.

Опрацювати: вправи на ст.104-105

Дом. завд.- вивчити нові слова на ст. 118-119.

4-В

1 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема: Розвиток лексико-граматичних навичок

Виконання вправ

Опрацювати: Впр. 8-11, стор. 105-106;

Впр.12-17, стор. 106

Домашнє завдання: Впр. 18-25, стор.107;

Стор.118-119

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис. Особистий та відкритий ключі. Передавання та зберігання електронних документів»

Конспект заняття,  завдання та вказівки до завдань знаходяться на ресурсі Edmodo

2 пара - фізкультура

5 урок - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Узагальнення і систематизація знань за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики».

Повторити п.12-15.

Розв’язати завдання №3 «перевір себе» в тестовій формі на ст.93 підручника: №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18.

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Формування ринкової економіки. Зміни в сільському господарстві. Приватизація. Матеріальне становище населення.

Д/з: вивчити § 22-23 до кінця

7 урок - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

Домашнє завдання: §35