Перейти до контенту

Понеділок (17/02/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 17.02.2020 р.

1-А

1 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Послідовне зєднання провідників.

Опрацюйте 1-ий та 2-ий пункт з §31 з підручника. Основні формули (для сили струму, напруги та опору при послідовному з’єднанні споживачів в електричному колі) запишіть в зошит. Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Уважно розберіть приклад розв’язування задачі в пункті 3 з §31. Запишіть задачу в зошит, не підглядаючи в розв’язок. Перевірте правильність виконання задачі.

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) розберіть приклад розв’язування першої задачі (ст. 96, внизу).

Самостійно розв’яжіть задачі 15.3, 15.16, 15.17, 15.19, 15.23, 15.24 зі збірника.

Розв’яжіть задачі №3 та №4 зі вправи №31 після §31 з підручника (відповіді є в кінці підручника).

Гельфгат 8

3 урок - географія (вчитель Ревтюк А.О.)

Тема уроку: Рослинний покрив України;

Мета: вивчити закономірності розташувань рослинних угрупувань в Україні. Охорона рослинних угрупувань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: параграф №34. Виконати завдання на стор. 170. Випишіть в зошит терміни позначені в підручнику жирним шрифтом,вивчіть їх означення. За допомогою атласу (стор.28-29) проаналізувати закономірності розташувань рослинного світу України.

4 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р)

Тема: Раціональне харчування. Безпека харчування.

Домашнє завдання: §7,8.

3 пара - математика

І група (вчитель Іваноський І.Б.)

Тема: Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

Виконати вправи :35.15(2,4,5,7),35.19,31.21(4,7,10,13),35.23(2,6,8,11),35.2535.27(1,3,6),35.30(2,4,5)

ІІ група (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема уроку:  «Тотожні перетворення виразів» §35 приклад 2, 5, 4, ст.256, 257.

Домашне завдання: 35.5, 35.24, 35.26, 35.30

7 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Конфлікт високих прагнень Дон  Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».

Опрацювати текст з підручника на ст. 216-218.

Д/З Відповідати на питання на ст.218-219

1-Б

1 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р)

Тема: Раціональне харчування. Безпека харчування.

Домашнє завдання: §7,8.

2 урок - географія (вчитель Ревтюк А.О.)

Тема уроку: Рослинний покрив України;

Мета: вивчити закономірності розташувань рослинних угрупувань в Україні. Охорона рослинних угрупувань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: параграф №34. Виконати завдання на стор. 170. Випишіть в зошит терміни позначені в підручнику жирним шрифтом,вивчіть їх означення. За допомогою атласу (стор.28-29) проаналізувати закономірності розташувань рослинного світу України.

2  пара

І група - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема уроку:  «Тотожні перетворення виразів» §35 приклад 2, 5, 4, ст.256, 257.

Домашне завдання: 35.5, 35.24, 35.26, 35.30

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Цикл з передумовою While»

Завдання додому: §§ 37-38, вправа №38 (здати у створене завдання на ресурсі Edmodo)

3 пара

І група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Цикл з передумовою While»

Завдання додому: §§ 37-38, вправа №38 (здати у створене завдання на ресурсі Edmodo)

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема уроку:  «Тотожні перетворення виразів» §35 приклад 2, 5, 4, ст.256, 257.

Домашне завдання: 35.5, 35.24, 35.26, 35.30

7 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: значення і будова шкіри.Терморегуляція.

Звернути увагу на особливості будови та функції 3 шарів шкіри, роль процесу терморегуляції (теплоутворення та тепловіддачі).

Домашнє завдання: вивчити параграф 26. По бажанню  -зробити проект на тему: визначення  типу шкіри  на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

2-А

1 пара

І група - українська мова (вчитель Петрик Н.М.)

Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові вдношення.

Домашнє завдання.  Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Параграф 24. Вправа 293.

ІІ група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Розв'язання задач: Вправа 28 (1,2,3,6) за необхідності звертайтесь до п.5 (§28) "Учимося розв'язувати задачі"

2 пара- математика (учитель Древаль Н.М.)

І група

Тема: «Сума n перших членів арифметичної прогресії».

Опрацювати п.32.

Розв’язати: №32.2, 32.4, 32.6, 32.8, 32.10, 32.14, 32.16, 32.18, 32.19

ІІ група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Арифметична прогресія.

Вивчити п.31, виконати № 31.1, 31.3, 31.6,31.8(2,3),31.9,31.11,31.13.

3 пара - українська література (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Трагічна доля жінки у поемі “Катерина” Т.Г.Шевченка

Домашнє завдання.  Прочитати поему “Катерина” Т.Г.Шевченка.Теоретичний матеріал підручника стор. 199 – 201.

7 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р)

Тема: Принципи здорового харчування.

Домашнє завдання: §9.

2- Б

1 урок - математика (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Нерівність між середніми величинами двох додатних чисел.

Вивчити теореми 19.1, 19.2, 19.3. На основі аналізу розв’язків прикладів 1, 2 та розв’язати вправи № 19.1, 19.3,19.5,19.8,19,12,19.18 та 19.23.

2 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Транспорт як вид економічної діяльності (параграф 34).

Завдання:

  1. Прочитати параграф 34, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
  2. Знайти на карті згадані в параграфі 34 географічні об’єкти.
  3. Складіть таблицю переваг та недоліків кожного виду транспорту.

4. Порівняйте структури світового пасажиро- і вантажообігу (мал. 153, 154). Поміркуйте, чому вони суттєво відрізняються.

2 пара - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Рівномірний рух. Швидкість. Середня і миттєва швидкість.

Опрацьовувати по підручнику за 10-ий клас (скачати за посиланням додатково), оскільки в підручнику за 9-ий клас тема відсутня.

З підручника за 10-ий клас опрацювати пункти №1 та №2 з §5. Основні формули виписати в зошит. Особливу увагу звернути на поняття швидкості як векторної величини, рівняння руху рівномірного руху, різницю між швидкістю рівномірного руху, миттєвою швидкістю і середньою швидкістю. Відповісти на контрольні запитання в кінці параграфу (крім останнього питання).

Розв’язати задачі 2, №3 та №5 зі вправи №5 після §5 (відповіді є в кінці підручника).

Підручник з фізики 10 клас

3 пара - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Домашнє завдання: параграф 25, вправа 6, стор 87; вправа 3,6 стор 90.

7 урок - математика

І група (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Арифметична прогресія.

Вивчити п.31, виконати № 31.1, 31.3, 31.6,31.8(2,3),31.9,31.11,31.13.

ІІ група (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Сума n перших членів арифметичної прогресії».

Опрацювати п.32.

Розв’язати: №32.2, 32.4, 32.6, 32.8, 32.10.

3-А

1 пара - фізкультура

3 урок - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Глюкоза, її хімічні властивості. Сахароза, крохмаль, целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Домашнє завдання: параграф 20 до кінця, 21. Стор 100-106, впр. 7,8 стор. 107

4 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Японія. Господарська діяльність та зовнішні зв’язки (параграф 35).

Завдання:

  1. Прочитати параграф 35, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
  2. Знайти на карті Японії згадані в параграфі 35 географічні об’єкти.
  3. Виявити та записати в зошиті штаб-квартири яких автомобільних компаній знаходять в Японії.
  4. Виявити (за параграфом 35) причини лідерства Японії в багатьох галузях господарства.

5. (Добровільне) За джерелами з інтернету знайти приклади співпраці України і Японії.

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Японія та Китай у міжвоєнний період. Д/з: вивчити § 21, 22.

6 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: успадкування, зчеплене зі статтю.

Звернути  увагу на хромосомний механізм визначення статі,  закономірності зчепленого зі статтю успадкування, ознаки, залежні від статі.

Домашнє завдання: вивчити параграф 35 (ст.142-146).

7 урок - математика (вчитель Зима Г.Р.)

Опрацювати теоретичний матеріал п.6 §2  "Степінь з раціональним показником"

Виконати завдання №6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12

3-Б

1 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Японія та Китай у міжвоєнний період. Д/з: вивчити § 21, 22.

2 урок - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Глюкоза, її хімічні властивості. Сахароза, крохмаль, целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Домашнє завдання: параграф 20 до кінця, 21. Стор 100-106, впр. 7,8 стор. 107

2 пара - математика (вчитель Зима Г.Р.)

Опрацювати теоретичний матеріал п.6 §2  "Степінь з раціональним показником"

Виконати завдання №6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12

3 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема. Життя і творчість В. Стефаника. Новела ‘’Камінний хрест’’- психологічне розкриття теми міграції.

Завдання. Підготувати цікаві факти з біографії В. Стефаника. Опрацювати теоретичний матеріал з підручника.

7 урок - захист Вітчизни (учителі Бойчук О.М., Андрейчук П.Д.)

Тема: Домедична допомога в разі травм окремих анатомічних ділянок.

Д/З: Вивчити параграф 32 сторінка 121-124

Тема уроку: силова підготовка та подолання перешкод.

Вивчити:

А) порядок виконання силових вправ з вагою власного тіла та з обтяженням;

Б) особливості бігу по пересічній місцевості;

В) перешкоди встановлені на єдиній смузі перешкод.

Література для опрацювання: параграф № 19. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 10 класу/ М.Р. Гнатюк.

Інтернет ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=3h_HOAWRnEk

https://www.youtube.com/watch?v=RqfmgQZIyhk

3-В

1 урок (факультатив) математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

підручник ст.137, №26.10, 26.12, 26.14

2 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема: «Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції»

Домашнє завдання: §18, ст.103-108, №№18.2,18.4, 18.6 [18.8]

3 урок - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема: Рівняння стану ідеального газу.

Домашнє завдання: §30. Вправа 30 (2) ст 179.

4 урок - українська література (вчитель Юрчило М.В.)

Тема. Новела ‘’Камінний хрест’’ – психологічне розкриття теми міграції.

Завдання. Прочитати новелу ‘’Камінний хрест’’;Опрацювати критичний матеріал за підручником. Записати паспортні дані новели: (тема, ідея, жанр, композиція, образи)

3 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Характеристики зображення та засобів його відтворення — яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності (фотографічна ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору. Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну.

Завдання: Переглянути презентацію Графіка.

Виконати в графічному редакторі (Paint чи Photoshop) вітальну листівку, використовуючи виключно інструменти редактора

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo.

Д/з: здати файл з листівкою в Едмодо.

ІІ група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Виконати тестові завдання

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Японія та Китай у міжвоєнний період. Д/з: вивчити § 21, 22.

4-А

1 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Створення колажів. Прийоми колажування.

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo у файлі Практична робота_Колажі.pdf

Д/з: здати файл з колажем в Едмодо.

ІІ група - фізика (вчитель Ілько М.М.)

Тема уроку: Лінзи. Побудова зображень у лінзах.

Розв'язати задачі 18.63;18.67

Домашнє завдання: §44. Впр. 28(1) (ст. 216)

2 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки.

Домашнє завдання.  Опрацювати теоретичний матеріал підручника . Параграф 35. Вправа 358.. Повторити складні випадки написання слів іншомовного походження.

ІІ група - математика (учитель Тороус Н.В.)

Завдання з математики 4-А2 (17.02.20)

3 пара

І група - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема: Лінзи. Побудова зображень у лінзах.

Розв'язати задачі: 18.63; 18.67.

Домашнє завдання: §44. Вправа 28 (1) ст 216.

ІІ група - англійська мова (вчитель Ружило І. Д.)

Тема: Розвиток умінь аудіювання
Розвиток умінь читання
Опрацювати: Впр:1-6, стор 92-93
Впр:1-4, стор.93
CD 2.22 - 2.25 стор 169 - 170
Впр:1—6, стор. 94 — 95
Домашнє завдання: Впр 1—2, стор.96;
Стор 102-103
Тема « Моя улюблена пора року та тип погоди »

7 урок - астрономія (учитель Ілько М.М.)

Тема: Еволюція зір.

Домашнє завдання: Тема 5(3), ст 84

4-Б

1 пара - математика

Тема: Об'єм піраміди, зрізаної піраміди.

Опрацювати задачі 18.1, 18.3, 18. 5, 18.7 стор. 175

2 пара - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Лінзи. Формула тонкої лінзи.

Рекомендації: виконати побудову в робочому зошиті всіх видів зображень, які можна оьримати за допомогою збиральної та розсівної лінз (див. табл. 7 §44,стор.208)

Домашнє завдання: §44

3 пара - фізкультура

7 урок - англійська мова

І група (учитель Ружило І.Д.)

Тема: Розвиток умінь аудіювання
Опрацювати: Впр.1-6, стор 92-93
Впр.1-4, стор. 93
CD 2.22 - 2.25, стор. 169 - 170
Домашнє завдання: стор. 102-103

ІІ група (вчитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Охорона навколишнього середовища. Стихійні лиха.

Опрацювати:   лексику до теми на ст. 102-103. Виконати вправи на ст. 89-90

Дом. завд.- виконати вправи ст. 90  впр.18 (переказувати)

4-В

1 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема: Розвиток лексико-граматичних навичок
Виконання вправ
Опрацювати: Впр. 6 — 16, стор. 89— 90
Домашнє завдання: стор. 102 — 103
Тема « Моя улюблена пора року  та тип погоди »

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та інформації»

Завдання додому: Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи на ресурсі Edmodo.

2 пара - фізкультура

5 урок - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Об’єм кулі. Площа сфери», п.23.

Розв’язати: №23.35, №23.36, №23.38, №23.47

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО та ОВД.

Д/з: вивчити § 19 (п. 1), виписати значення понять «холодна війна», «НАТО», «ОВД».

7 урок - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Застосування інтерференції.

Домашнє завдання: §30 (п.5), вправа 30 (1,4).