Перейти до контенту

Вівторок (18/02/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 18.02.2020 р.

1-А

1 урок (І група) - математика (учитель Івановський І.Б.)

Тема: Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

Виконати вправи: №35.32(1,3), 35.34(2,3), 35.38(1,3,6,8), 35.40(1,4,7,10).

2 урок (І група) - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема уроку:  Музика лунає скрізь.
Введення Л. О. до теми
Опрацювати: підручник впр. 1-3, стор. 137-139;
записати виділені жирним шрифтом слова у словник
Домашнє завдання: робочий друкований зошит: Впр. 1-3, стор.64-65

1 пара - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Бібліотеки

Опрацювати в класі: впр.2 ст.129-130

Відповісти на запитання з впр.3а ст.130

Описати літературного героя: впр.5 ст.131

Домашнє завдання: в робочому зошиті впр.19 ст.62

2 пара - фізкультура

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Його внутрішня і зовнішня політика.

Д/з: § 28 (п. 1, 2), письмово опрацювати п. 1 (виписати риси внутрішньої політики І. Мазепи)

6 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: значення і будова шкіри.Терморегуляція.

Звернути увагу на особливості будови та функції 3 шарів шкіри, роль процесу терморегуляції(теплоутворення та тепловіддачі).

Домашнє завдання: вивчити параграф 26. По бажанню  -зробити проект на тему: визначення  типу шкіри  на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

7 урок (ІІ група) - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема: Спрощення виразів з коренями. Звільнитись від ірраціональності в знаменнику дробу. §35, приклад 5 і 6 ст. 257. Приклад 7 ст.258

Домашнє завдання: №35.33; 35.35; 35.39

4 пара (І група) - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні.

Д/з: Виписати з художніх текстів 10 речень зі зверненнями.

1-Б

1 пара

І група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Послідовне зєднання провідників.

Опрацюйте 1-ий та 2-ий пункт з §31 з підручника. Основні формули (для сили струму, напруги та опору при послідовному з’єднанні споживачів в електричному колі) запишіть в зошит. Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Уважно розберіть приклад розв’язування задачі в пункті 3 з §31. Запишіть задачу в зошит, не підглядаючи в розв’язок. Перевірте правильність виконання задачі.

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) розберіть приклад розв’язування першої задачі (ст. 96, внизу).

Самостійно розв’яжіть задачі 15.3, 15.16, 15.17, 15.19, 15.23, 15.24 зі збірника.

Розв’яжіть задачі №3 та №4 зі вправи №31 після §31 з підручника (відповіді є в кінці підручника).

Гельфгат 8

ІІ група - англійська мова (учитель Попович М.В.)

Тема: Музичні стилі.

Опрацювати із підручника впр. 1 (а,с) ст.137,впр.2 (а,с) ст.138-139,впр.3 ст. 139,впр.5 ст.140,впр.6(а,б,с) ст.140-141.Виписати у словничок невідомі слова.

Д/З.Впр.7ст.141(письмово).Виконати впр.1,2,3,5 ст.66-67 із робочого друкованого зошита.Вивчити незнайомі слова із опрацьованого матеріалу.

2 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Музика лунає скрізь
Введення Л. О. до теми
Формування лексичних навичок
Опрацювати: підручник впр. 1-5, стор.137-140;
Записати виділені жирним шрифтом слова у словник
Домашнє завдання: робочий друкований зошит впр. 1-8 стор. 64-66

ІІ група - фізика (учитель Бакай О.П.)

Тема: Послідовне зєднання провідників.

Опрацюйте 1-ий та 2-ий пункт з §31 з підручника. Основні формули (для сили струму, напруги та опору при послідовному з’єднанні споживачів в електричному колі) запишіть в зошит. Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Уважно розберіть приклад розв’язування задачі в пункті 3 з §31. Запишіть задачу в зошит, не підглядаючи в розв’язок. Перевірте правильність виконання задачі.

Зі збірника задач для 8-го класу (завантажити за окремим посиланням) розберіть приклад розв’язування першої задачі (ст. 96, внизу).

Самостійно розв’яжіть задачі 15.3, 15.16, 15.17, 15.19, 15.23, 15.24 зі збірника.

Розв’яжіть задачі №3 та №4 зі вправи №31 після §31 з підручника (відповіді є в кінці підручника).

Гельфгат 8

3 пара - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема: Лінійні нерівності з параметрами. §29 приклад 8, ст 199-200

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Його внутрішня і зовнішня політика.

Д/з: § 28 (п. 1, 2), письмово опрацювати п. 1 (виписати риси внутрішньої політики І. Мазепи)

2-А

1 пара (І група) - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Сума n перших членів арифметичної прогресії».

Розв’язати: №32.21, 32.30, 32.34, 32.36, 32.39, 32.41.

2 урок (ІІ група) - математика (учитель Івановський І.Б.)

Тема: Арифметична прогресія.

Виконати вправи: №31.15(1,4),31.18,31.21, 31.23(2),31.2531.35, 31.40.

3 урок - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Нерівності між середніми величинами двох додатних чисел».

Опрацювати з п.19 приклади 2, 3.

Розв’язати: №19.14, 19.23, 19.24.

4 урок - англійська мова

І група (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Природа і довкілля

Опрацювати в класі: впр.1-3 ст.196-197

Прочитати і перекласти текст: впр.4 ст.147-149

Домашнє завдання: в робочому зошиті впр. 1-3 ст.61-62

ІІ група (учитель Попович М.В.)

Тема: Погода в різних куточках світу.

Опрацювати впр.8 ст. 151,впр.9 ст.151-152,впр.3 ст.154,впр.4 ст.154,впр.5,ст.155.Виписати у словничок невідомі слова.

Д/З. Виконати вправи 4,5,6,7 на ст.62-64 з друкованого зошита,вивчити слова на ст.153.

5 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Звернути увагу на  види спадкових захворювань людини та їх наслідки, значення медико-генетичного консультування.

Домашнє завдання: вивчити параграф  34.

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Практичне заняття (аналіз історичних джерел) «Українофільський етап національного відродження».

Д/з: письмово опрацювати § 20 (виконати завдання з рубрики «Працюємо самостійно» після кожного підпункту)

7 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору).

Д/З. Написати характеристику образу Акакія Акакійовича.

2- Б

1 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Звернути увагу на  види спадкових захворювань людини та їх наслідки, значення медико-генетичного консультування.

Домашнє завдання: вивчити параграф  34.

2 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Історія України. Тема: Практичне заняття (аналіз історичних джерел) «Українофільський етап національного відродження».

Д/з: письмово опрацювати § 20 (виконати завдання з рубрики «Працюємо самостійно» після кожного підпункту)

2 пара - математика (учитель Івановський І.Б.)

Тема: Нерівність між середніми величинами двох додатних чисел.

Виконати вправи: № 19.25, 19,27,19.29, 19,32, 19.34.

5 урок (І група) - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Що ми можемо зробити, щоб врятувати планету.

Опрацювати:     ст. 159-162 впр.1-4

Дом. завд.-  З робочого друкованого зошита виконати впр.9 ст.65, впр.11 ст. 66, впр.14 ст. 67.

3 пара (ІІ група) - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки.

Домашнє завдання.  Опрацювати теоретичний матеріал підручника . Параграф 35. Вправа 358.. Повторити складні випадки написання слів іншомовного походження.

3-А

1 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Мова програмування. Особливості середовища розробки. Структура програмного коду

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи у Edmodo

Д/з: здати архів з виконаним проектом у С++.

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: Кути в просторі. §16

Розібрати завдання за готовими розв'язками № 699, 702, 703, 704, 716, 719.

Д/з: № 701, 704, 705, 706, 717.

2 пара

І група - англійська (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Робота з лексикою. Словотвір.

Опрацювати: правила на ст. 118. Виконати впр. 6,7 ст. 117; впр. 8, 9, 10 ст.118.

Дом. завд.-  впр.11 ст. 119 (письмово)

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Основні елементи мови програмування С++. Використання змінних і виразів»

Завдання та вказівки для роботи знаходяться на ресурсі Edmodo.com

3 пара

І група - математика (учитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ Й ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТІ ПЛОЩИН.

Завдання для опрацювання: параграф 15.Робота над завданням на відповідність: №651.

Геометрія навколо нас: №652; 667; 608.Мати на увазі, що завдання практичного змісту обов’язково виносяться на ЗНО

ІІ група - українська мова (учитель Юрчило М.В.)

Тема. Уживання великої літери. Правила перенесення слів з рядка в рядок.

Завдання. Опрацювати параграф 31. Записати словниковий диктант (30 слів) до теми ‘’Написання великої літери’’ або тестові завдання до наданої теми. Підготувати повідомлення ‘’Складні випадки переносу слів’’

7 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: цитоплазматична спадковість у людини.

Звернути увагу на  особливості цитоплазматичного успадкування ознак.

Домашнє завдання: вивчити параграф 36.

8 урок - захист Вітчизни (учителі Андрейчук П.Д., Бойчук О.М.)

Тема уроку: силова підготовка та подолання перешкод.

Вивчити:

А) порядок виконання силових вправ з вагою власного тіла та з обтяженням;

Б) особливості бігу по пересічній місцевості;

В) перешкоди встановлені на єдиній смузі перешкод.

Література для опрацювання: параграф № 19. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 10 класу/ М.Р. Гнатюк.

Інтернет ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=3h_HOAWRnEk

https://www.youtube.com/watch?v=RqfmgQZIyhk

Тема: Домедична допомога в разі травм окремих анатомічних ділянок.

Д/З: Вивчити параграф 32 сторінка 121-124

3-Б

1 пара - фізкультура

2 пара

І група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: Кути в просторі. §16

Розібрати завдання за готовими розв'язками № 699, 702, 703, 704, 716, 719.

Д/з: № 701, 704, 705, 706, 717.

ІІ група - математика (учитель Скрипник М.В.)

Тема уроку :РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ Й ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТІ ПЛОЩИН.

Завдання для опрацювання: параграф 15.Робота над завданням на відповідність: №651.

Геометрія навколо нас: №652; 667; 608.Мати на увазі, що завдання практичного змісту обов’язково виносяться на ЗНО

3 пара

І група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Культура: Британські будівлі

Опрацювати : прочитати і перекласти текст  «The UK House and Home» ст.127

Виписати нові слова з тексту

Домашнє завдання: вивчити вокабуляр, впр.4-5 ст.128

ІІ група - фізика (вчитель Романчук П.Д.)

Тема: Розв'язування задач на ізопроцеси.

Вправа №33, задача 1,3,4,5, стор.190-191. (підручник Фізика 10)

4 пара

І група - фізика (вчитель Романчук П.Д.)

Тема: Розв'язування задач на ізопроцеси.

Вправа №33, задача 1,3,4,5, стор.190-191. (підручник Фізика 10)

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Основні елементи мови програмування С++. Використання змінних і виразів»

Завдання та вказівки для роботи знаходяться на ресурсі Edmodo.com

3-В

1 урок (І група) - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Reading Skill Builder
Виконання вправ
Опрацювати: Впр. 1-4, стор. 179-182
Домашнє завдання: Впр. 5-6, стор. 182-184

2 урок - фізика (вчитель Ілько М.М.)

Тема: Газові закони.

Розв'язати задачі 30.36, 30.32, 30.41, 30.44.

Домашнє завдання: Вправа 30 (4), ст 185.

2 пара - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Тема: Поняття похідної.

5 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку: силова підготовка та подолання перешкод.

Вивчити:

А) порядок виконання силових вправ з вагою власного тіла та з обтяженням;

Б) особливості бігу по пересічній місцевості;

В) перешкоди встановлені на єдиній смузі перешкод.

Література для опрацювання: параграф № 19. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 10 класу/ М.Р. Гнатюк.

Інтернет ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=3h_HOAWRnEk

https://www.youtube.com/watch?v=RqfmgQZIyhk

Тема: Домедична допомога в разі травм окремих анатомічних ділянок.

Д/З: Вивчити параграф 32 сторінка 121-124

6 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Ідейно – естетичні погляди і творчий шлях Оскара Уайльда.

Опрацювати матеріал із підручника на ст. 170-179.

Д/З. Читати роман «Портрет Доріана Грея»

4 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Прислів”я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння.

Домашнє завдання.  Параграф 33, вправа 248 стор. 163-167

ІІ група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Мистецтво

Опрацювати: «What is Art Performance?» ст. 184-185

Впр.6 ст.184 (підібрати синоніми)

Впр.8 ст.186 (пояснити значення слів)

Домашнє завдання: впр.2 ст.282

4-А

1 пара - українська література (учитель Петрик Н.М.)

Тема. Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. “ Страшні слова, коли вони мовчать”,  “ Хай буде легко. Дотиком пера…” – ліричні роздуми про значення рідного слова в житті людини.

Домашнє завдання.  Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Стор. 222-227. Читати історичний роман “ Маруся Чурай ”.

2 пара

І група - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Похідні показникової та логарифмічної функцій.

(Повторення)

Д/З  повт. П. 8, № 8.2, 8.4, 8.6, 8.7.

ІІ група - математика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Показникові та логарифмічні рівняння.

Завдання: повторити з підручника п. 6  (ст. 49-60)

Виконати завдання зі збірника № 4.4, 4.5, 6.1, 6.2

Д/з: виконати завдання з підручника № 6.37, 6.40, 6.42, 6.44

Задання математика 4-А2 вівторок

5 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Життя  і творчий шлях Генріха Белля. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Опрацювати  матеріал із підручника на ст. 107-112.

Д/З.Прочитати оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

6 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Вивчити:

А) що таке масивна кровотеча, які ознаки масивної кровотечі;

Б) яка найчастіша причина смерті військових на полі бою;

В) у яких місцях турнікет не накладають, які правила потрібно пам’ятати накладаючи турнікет.

Література для опрацювання: параграф № 17. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.

Тема уроку: «Відновлення та забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне виведення носового повітроводу»

Вивчити: §21

7 урок - англійська мова

І група (вчитель Гарильчук І.С.)

Тема: Охорона навколишнього середовища. Стихійні лиха.

Опрацювати:   лексику до теми на ст. 102-103. Виконати вправи на ст. 89-90

Дом. завд.- виконати вправи ст. 90  впр.18 ( переказувати)

ІІ група (учитель Ружило І .Д.)

Тема уроку: Розвиток умінь говоріння
Опрацювати: Впр. 1-4, стор. 97
Домашнє завдання: тема « Пори року », стор. 102-103

8 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: біогеохімічні  цикли як  необхідна умова існування біосфери.

Ознайомитись з  біогеохімічними циклами карбону,  оксигену, нітрогену та значенням органімів у перетворенні оболонок Землі.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 32.

4-Б

1 урок - астрономія (вчитель Ілько М.М.)

Тема: Еволюція зір.

Домашнє завдання: Тема 5 (3). ст.84.

2 урок - математика

Тема: Об'єм піраміди, зрізаної піраміди.

Опрацювати задачі 18.1, 18.3, 18. 5, 18.7 стор. 175

3 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема:Життя  і творчий шлях Генріха Белля. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Опрацювати  матеріал із підручника на ст. 107-112.

Д/З.Прочитати оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

4 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: біогеохімічні  цикли як  необхідна умова існування біосфери.

Ознайомитись з  біогеохімічними циклами карбону,  оксигену, нітрогену та значенням органімів у перетворенні оболонок Землі.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 32.

3 пара

І група - математика

ІІ група - інформатика (учитель Гаврилів І.О.)

Тема заняття: «Створення колажів в Adobe Photoshop. Прийоми колажування»

Завдання та вказівки для роботи знаходяться на ресурсі Edmodo.com

7 урок - захист Вітчизни (учитель Андрейчук П.Д.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Вивчити:

А) що таке масивна кровотеча, які ознаки масивної кровотечі;

Б) яка найчастіша причина смерті військових на полі бою;

В) у яких місцях турнікет не накладають, які правила потрібно пам’ятати накладаючи турнікет.

Література для опрацювання: параграф № 17. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.

Тема уроку: «Відновлення та забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне виведення носового повітроводу»

Вивчити: §21

8 урок - історія (вчитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО та ОВД.

Д/з: вивчити § 19 (п. 1), виписати значення понять «холодна війна», «НАТО», «ОВД».

4-В

1 пара

І група - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Художній стиль: призначення, сфера, використання поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі.

Д/з: Написати творче висловлення: Чи може одна людина, пішовши проти думки оточення, змінити життя соціуму чи навіть хід історії?

ІІ група - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Охорона навколишнього середовища. Стихійні лиха.

Опрацювати:    впр.10-18 ст. 90

впр. 19-25 ст. 91

Дом. завд.- впр.1.ст 92

3 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія. Тема: Прояви міжнародної напруженості (Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська криза, війна у Вєтнамі та Афганістані).

Д/з: вивчити § 19 (п. 2), вміти дати відповідь (усно) на питання 3 в кінці параграфу.

4 урок - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Узагальнення і систематизація знань з теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл», п.23.

Розв’язати тести на ст.155 підручника: №1, 3, 5, 8, 10, 14, 16, 17.

3 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І .Д.)

Тема уроку: Розвиток лексико-граматичних навичок
Проблеми довкола та шляхи їх вирішення
Опрацювати: Впр. 17-25, стор. 90-91
Домашнє завдання: Впр. 18, стор. 90 — вивчити;
стор. 102-103

ІІ група - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Художній стиль: призначення, сфера, використання поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі.

Д/з: Написати творче висловлення: Чи може одна людина, пішовши проти думки оточення, змінити життя соціуму чи навіть хід історії?

4 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: І.Драч- неповторній шукач нового змісту і форми. ‘’ Балада про соняшник’’- поетичний роздум про суть мистецтва.

Завдання. Підготувати огляд життєвого і творчого шляху І.Драча. прочитати новелу, записати паспортні дані, зробити ідейно-художній аналіз  твору, опрацювати критичний матеріал до теми.