Перейти до контенту

Середа (06/05/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 06.05.2020 р.

1-А

1 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Кристалічні ґратки. Атомні, молелулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Зрозумійте чітко, як впізнавати ґратку будь-якої речовини:

Домашнє завдання: параграф 19 (с.72-75), завдання для самоконтролю і додаткові, 9, 10 - письмово (с.75-76).

3 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: гомеостаз та регуляція функцій організму. Нервова та гуморальна регуляція та їх ваємозв`язок.

Звернути увагу на:

 1. поняття гомеостаз та його біологічне значення.

2.поняття гуморальна та  гормональна(ендокринна) регуляція.

 1. види гормонів та їх дію.

4.механізм взаємодії між нервовою   та ендокринною  системами.

Домашнє завдання: вивчити параграф 55.Виконати письмово тестовий контроль знань по темі «Вища нервова діяльність». перший-варіант-ВНД-8клас

https://www.youtube.com/watch?v=PRdYIxsytKw

https://www.youtube.com/watch?v=3uGyDU8DK98

4 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.)

Тема: Живопис і мода класицизму

Опрацювати  презентацію! живопис-і-мода-класицизму

 Український живопис класицизму і романтизму

https://www.youtube.com/watch?v=NwNR3PQN_sI

Домашнє завдання: скласти конспект

5 урок - географія (учитель Ревтюк А.О.)

 Тема уроку: Вплив урбанізації на розселення населення. ст.264-269.

-познайомтесь як проходить розвиток міст-мільонників. Проаналізуйте таблицю 13 ст. 264.
-вивчіть означення терміну СУБУРБАНІЗАЦІЯ
- уважно прочитайте підрозділ МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ, запам'ятайте
визначеня АГЛОМЕРАЦІЯ ст.265-267,
-за мал.202ст.266 вивчіть найбільші міста інайбільші агломерації світу.
-за таблицею 14 ст.267 познайомтесь з найбільшими агломераціями України, знайдіть їх в атласі ст.42,12
-вивчіть означення МЕГАПОЛІС, знайдіть на карті атласу ст. 42 мегаполіси вказані в підручнику ст.267-268 знати характеристику кожного з нмх.
УВАГА! НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ (середа 13.05) ТЕМАТИЧНА РОБОТА! Повторіть §49-54.

ВІДЕОУРОК СЬОГОДНІ о 11:00 год.

6 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана Лівінгстона. Художній конфлікт і можливість його подолання. Алегоричні образи повісті.Ознаки притчі у творі.

Усно відповідати на питання 1,3-12 на ст. 280.

Д/З. Письмово дати відповідь на питання 2 і 13 на ст.280.

4 пара

І група - англійська мова (вчитель Ружило І. Д.)

Тема уроку:  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Географічне положення та клімат
Записати слова у словник з стор. 213;
Ознайомитися з інформацією з копій, відео
УСНО виконати впр. 1, 2, 3, стор. 212 — 214; 7 ( б ), стор. 217
Домашнє завдання: впр. 7 ( а ), стор. 216 — ПИСЬМОВО; робочий друкований зошит: впр. 8, 9, 10, стор. 88 — 90; 13, стор. 91

ІІ група - інформатика (вчитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Поняття мультимедіа. Кодування аудіо та відеоданих. Формати аудіо та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа»

Теоретичний матеріал та вправи для виконання із вказівками розміщені на освітньому ресурсі Edmodo

1-Б

1 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана Лівінгстона. Художній конфлікт і можливість його подолання.

Усно відповідати на питання 1,3-10 на ст. 280.

Д/З. Письмово дати відповідь на запитання 2 на ст.280.

2 урок - географія (учитель Ревтюк А.О.)

 Тема уроку: Вплив урбанізації на розселення населення. ст.264-269.

-познайомтесь як проходить розвиток міст-мільонників. Проаналізуйте таблицю 13 ст. 264.
-вивчіть означення терміну СУБУРБАНІЗАЦІЯ
- уважно прочитайте підрозділ МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ, запам'ятайте визначеня АГЛОМЕРАЦІЯ ст.265-267,
-за мал.202ст.266 вивчіть найбільші міста інайбільші агломерації світу.
-за таблицею 14 ст.267 познайомтесь з найбільшими агломераціями України, знайдіть їх в атласі ст.42,12
-вивчіть означення МЕГАПОЛІС, знайдіть на карті атласу ст. 42 мегаполіси вказані в підручнику ст.267-268 знати характеристику кожного з них.
УВАГА! НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ (середа 13.05) ТЕМАТИЧНА РОБОТА! Повторіть §49-54.

ВІДЕОУРОК СЬОГОДНІ о 11:00 год.

2  пара - фізкультура (учитель Бойчук О.М.)

Тема уроку: «Техніка виконання стрибка у довжину з місця»

3 пара

І група - математика (учитель Степ'як Т.Ю.) 

1 урок. Тема: "Розв'язування задач на закріплення площі паралелограма".

Для цього розв'язуємо зад.27.11. Раджу практикуватись за збірником Мерзляк - це 239; 237; 234.

2 урок. ТЕМА: "Площа трикутника".

І знову для виведення формули площі трикутника допоможе раніше виведена площа паралелограма. Важливим є Наслідок про площу прямокутного трикутника. Раджу розібратись в Задачах 1, 2. (буде не просто, але спробувати можна). Для закріплення виконуємо 28.2;28.5.

ІІ група - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: «Площа паралелограма, ромба. Розв’язування вправ.»

 1. Вивчити формули для знаходження площі паралелограма, ромба.
 2. Виконати вправи: 27.9, 27.10, 27.11, 27.13 та задачі із збірника №237, 238 (варіант 3, автор Мерзляк)
 3. При виконанні вправ вам допоможуть відео-уроки.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Z49bnM9ro&t=290s

(Приклади, розв’язані в даному уроці з нашого підручника, домашні завдання - аналогічні)

https://www.youtube.com/watch?v=pJGfdcxIpl0&list=PL50wpqIFTbvdLJa_0_IO1G8ch8d976nmM&index=3

4 пара - українська література (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Позакласне читання. Оксана Думанська  «Школярка з передмістя».

Д.з. Прочитати повість.

2-А

1 пара - фізкультура (учитель Бойчук О.М.)

Тема уроку: «Техніка безпеки на уроках легкої атлетики»

2 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Крохмаль і целюлоза -- природні полімери. Якісна реакція на крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Домашнє завдання: параграф 34, 35(с.118-122). Домашній лабораторний дослід 1. Виявлення крохмалю в харчових продуктах (с.130). Тільки дослід 1, продукти перераховані в матеріалах, але можна взяти інші. Запишіть це в зошиті.

3 пара

І група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

 

Тема: розв'язування задач на закон збереження імпульсу.

Продовжуємо розв'язувати задачі. До вашої уваги ще три задачі з даної теми. Пам'ятайте, що імпульс тіла - величина векторна, тобто має напрям і модуль. Більшість задач потребує рисунка.

Приклади розв'язування задач

Д/З. §36, задачі № 22.18, 22.24. Фізика. 9 клас. Збірник задач by Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю. (z-lib.org)

ІІ група - математика (учитель Івановський І.Б.)

Тема: Повторення. Функції та їх властивості.

Повторіть раніше вивчений матеріал п.2- 4 за планом:

 1. Означення функції. Область визначення та область значення функції.
 2. Способи задання  функції.
 3. Графік числової функції.
 4. Нулі функції та їх знаходження.
 5. Зростання та спадання функції.
 6. Найбільше та найменше значення функції та проміжки знакосталості.
 7. Парні та непарні функції.

Після повторення вивченого матеріалу виконайте на закріплення вправи № 2.3, 2.12 (4,6), 2.24, 2.26 (1,3), 3.5, 3.9 (1, 5, ),3.10(1,3).

7 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.)

Тема: Телебачення як засіб масової інформації. Жанри телебачення

Опрацювати  презентацію! телебачення-як-засіб-інформації

Домашнє завдання: скласти конспект

2-Б

1 пара

І група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Роздідові знаки в простих реченнях. Слова, граматично не пов'язані з членами речення.

Поторити: написання слів через дефіс. (Завдання у групі).

ІІ група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів.

Для вивчення даної теми вам потрібно встановити Blender 2.79 за посиланням https://download.blender.org/release/Blender2.79/ або скачайте архів у групі вайберу чи в Едмодо.

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи призначено у Edmodo.

2 пара

І група - інформатика (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів.

Для вивчення даної теми вам потрібно встановити Blender 2.79 за посиланням https://download.blender.org/release/Blender2.79/ або скачайте архів у групі вайберу чи в Едмодо.

Теоретичний матеріал та інструкції щодо виконання практичної роботи призначено у Edmodo.

ІІ група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

 Тема: Міста Великобританії. Лондон.

Опрацювати: впр.5-6 ст.205-206 (знайти додаткову інформацію з інтернет-ресурсів про Лондон), впр.7ст.207
Домашнє завдання: впр.3 ст.86 (знайти відповідність)
впр.4 ст. 86 (завершити речення словами з рамки)

3 пара - фізкультура (учитель Бойчук О.М.)

Тема уроку: «Техніка безпеки на уроках легкої атлетики»

7 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Провідні мотиви твору-книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомовлення.

Прочитати з Інтернету повний варіант третьої частини роману “451° за Фаренгейтом “.(Звернути увагу на методи переслідування Монтега,на шляхи  зберігання інформації мандрівними таборами).

Д/З. З підручника усно відповідати на питання 9-11 на ст.295.

8 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.) 

Тема: Телебачення як засіб масової інформації. Жанри телебачення

Опрацювати  презентацію! телебачення-як-засіб-інформації

Домашнє завдання: скласти конспект

3-А

1 урок (ІІ група) - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Робота з лексикою. Повторення модальних дієслів.

Опрацювати впр. 4,5 ст. 161. Незнайомі слова з тексту впр. 4 випишіть у словник. Познайомтеся з таблицею вживання модальних дієслів на ст. 162. Зверніть увагу на приклади речень, які допожуть вам краще зрозуміти значення та вживання модальних дієслів.

Дом. завд. – впр.5, ст.161, впр. 8, ст.163

2 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.)

Тема: Знання та культура арабського світу.

Звернути увагу на презентацію! знання-та-культура-арабського-світу

Мистецтво арабського світу https://www.youtube.com/watch?v=z2wslSx-oak

Домашнє завдання:  скласти конспект

2 пара - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: «Рівняння сфери, площини та прямої.»

 1. Опрацювати матеріал по підручнику параграф 19. Знати відповіді на питання 1-4 ст. 189. Формули дані в цьому параграфі виписати в блокноти і вивчити.
 2. Розібрати розв’язування прикладів 1-3 ст. 190.
 3. Виконати вправи: №823-826 (усно), № 828, 829, 832, 834, 838, 840, (письмово).
 4. Викладення теоретичного матеріалу та розв’язування вправ можна переглянути за посиланнями.

https://www.youtube.com/watch?v=Rt9dRgBUh3Q&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=GqfNmGBxLMk

 1. Виконати контрольну роботу по темі «Координати і вектори у просторі». Завдання отримаєте о 12:00 в групі Viber.

5 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Розмаїття тем і жанрів лірики Тумаса Транстремер Актуальні проблеми сьогодення та образ сучасної людини в поезії письменника.

Завдання:

 1. Прочитати статтю “Лірика Тумаса Транстремера" на ст. 245-246.(Звернути увагу на особливості віршових форм-верлібра,віршах у прозі та хайку).
 2. Прочитати з підручника ліричні твори Транстремер на ст.246-247.

Д/З.Письмово проаналізувати один із ліричних творів письменника(на вибір) із ст.246-247.

6 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Завтра, 07.05., о 15:00 год на платформі Edmodo розпочнеться тестування з всесвітньої історії, яке триватиме 15 хв. Попереджаю: о 15:15 тест буде заблоковано! 
Тестування є ОБОВ'ЯЗКОВИМ для ВСІХ учнів. Ті учні, які з поважних причин не зможуть його пройти, будуть пізніше опитані у телефонному режимі.

історія України.

Тема уроку: Окупаційний режим в Україні.

Д/з: вивчити параграф 32;

проаналізувати карту на ст. 220, знайти межі територій України, які входили до складу німецьких і румунських окупаційних зон;

охарактеризувати риси нацистського "нового порядку" на території України;

прочитати фрагменти історичних джерел на ст. 224 і на їх підставі узагальнити сутність нацистського "нового порядку", зробити висновки щодо морального стану і буденного життя населення окупованих територій;

поміркувати над долею військовополонених, остарбайтерів та євреїв за часів окупації, а також над тим, чому Бабин Яр вважають символом Голокосту в Україні;

розуміти значення таких понять: "окупація", "план "Ост", "окупаційний режим", "окупаційні зони", "рейхскомісаріат "Україна", "генерал-губернаторство "Трансністрія", "дистрикт "Галичина", "нацистський"новий порядок", "колабораціонізм", "остарбайтери", "військовополонені", "антисемітизм", "концтабір", "Голокост", "Праведник народів світу", "Бабин Яр";

знати дати розміщені на лінії часу на початку параграфу (ст. 218);

переглянути фото і німецькі плакати, розміщені у тексті параграфу, вміти відповідати на запитання до них.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

4 пара - фізика (учитель Терлецький А.І.)

Тема: Потік напруженості електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса.

Підручники: §53 (Засекіна)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Запишіть в зошит і вивчіть основні визначення та формули. Зауважте, що більшість формул, необхідних вам для розв'язування задач не виводять, а подають в кінцевому, готовому для використання вигляді. Причиною цього є те, що такі виведення потребують знання інтегралів, які ви не вивчали. Тому єдиним способом запам'ятати ці формули – завчити.

БУДЬТЕ УВАЖНІ: Формула для визначення напруженості поля диску радіусом R – НЕВІРНА! Там ряд грубих помилок. Правильна формула приведена у файлі "Приклади розв'язування задач 06.05.20"

Дайте відповідь на запитання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Приклади розв'язування задач_06.05.20

Самостійно розв'яжіть задачі 1, 2 з Впр. 44 (Засекіна)

3-Б

1 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:ембріогенез людини.

Звернути  увагу  на:

 1. поняття ембріогенез.

2.етапи ембріогенезу хордових тварин : дроблення, бластуляція,гаструляція, органогенез.

3.спеціалізацію зародкових листків.

4.регуляцію ембріонального розвитку.

Домашнє завдання: вивчити параграф  49(ст.193-194).

https://www.youtube.com/watch?v=DLbpNlRBWy0

2 урок - зарубіжна література (учитель Попович М.В.)

Тема: Розмаїття тем і жанрів лірики Тумаса Транстремер Актуальні проблеми сьогодення та образ сучасної людини в поезії письменника.

Завдання:

 1. Прочитати статтю “Лірика Тумаса Транстремера" на ст. 245-246.(Звернути увагу на особливості віршових форм-верлібра,віршах у прозі та хайку).
 2. Прочитати з підручника ліричні твори Транстремер на ст.246-247.

Д/З.Письмово проаналізувати один із ліричних творів письменника(на вибір) із ст.246-247.

2 пара

І група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Гаусса

Дану тему складно вивчити, лише читаючи підручник. Тому пропоную переглянути два відео-уроки. Пізніше в 11 класі ми знову зустрінемо поняття потоку, але вже вектора магнітної індукції. І в 11 класі будуть задачі, в яких потрібно знаходити значення потоку вектора магнітної індукції. Тому учням, які хочуть глибше розуміти дану тему, варто переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=TV_gE1uHQfY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xCzoDH-lGHE&feature=youtu.be

В §53 підручника на с. 262 є помилка в таблиці 4.

Повинно бути так:

За допомогою теореми Гаусса можна обчислити напруженість електричного поля довільних заряджених тіл. Приклади такого застосування ви можете побачити на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=ykw5NFywYuw&feature=youtu.be

Оскільки, об’єм теми досить великий, можете вивчення її відкласти на вихідні дні (9-11 травня).

Домашнє завдання: §53.

ІІ група - українська мова (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Закінчення іменників 3 відміни в орудному відмінку. Особливості кличного відмінна.Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Опрацювати теоретичнй матеріал, виконати тестові завдання
 

3 пара

І група - українська мова (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Закінчення іменників 3 відміни в орудному відмінку. Особливості кличного відмінна.Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Опрацювати теоретичнй матеріал, виконати тестові завдання
 

ІІ група - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Вибір кар'єри + граматика

Опрацювати: граматику про складний додаток (ст.182)
впр.8 ст.182,(використати складний додаток з часткою інфінітиву чи без)
впр.9 ст.182 (змінити речення на простіші з використанням граматики), впр.10
Домашнє завдання: вправа на оцінку по вайберу

7 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Завтра, 07.05., о 15:00 год на платформі Edmodo розпочнеться тестування з всесвітньої історії, яке триватиме 15 хв. Попереджаю: о 15:15 тест буде заблоковано! 
Тестування є ОБОВ'ЯЗКОВИМ для ВСІХ учнів. Ті учні, які з поважних причин не зможуть його пройти, будуть пізніше опитані у телефонному режимі.

історія України.

Тема уроку: Окупаційний режим в Україні.

Д/з: вивчити параграф 32;

проаналізувати карту на ст. 220, знайти межі територій України, які входили до складу німецьких і румунських окупаційних зон;

охарактеризувати риси нацистського "нового порядку" на території України;

прочитати фрагменти історичних джерел на ст. 224 і на їх підставі узагальнити сутність нацистського "нового порядку", зробити висновки щодо морального стану і буденного життя населення окупованих територій;

поміркувати над долею військовополонених, остарбайтерів та євреїв за часів окупації, а також над тим, чому Бабин Яр вважають символом Голокосту в Україні;

розуміти значення таких понять: "окупація", "план "Ост", "окупаційний режим", "окупаційні зони", "рейхскомісаріат "Україна", "генерал-губернаторство "Трансністрія", "дистрикт "Галичина", "нацистський"новий порядок", "колабораціонізм", "остарбайтери", "військовополонені", "антисемітизм", "концтабір", "Голокост", "Праведник народів світу", "Бабин Яр";

знати дати розміщені на лінії часу на початку параграфу (ст. 218);

переглянути фото і німецькі плакати, розміщені у тексті параграфу, вміти відповідати на запитання до них.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

8 урок (І група) - англійська мова (учитель Білоус Н.І.)

Тема: Освіта і робота (закріплення теми)

Опрацювати: повторити граматику з цілої теми
впр.1-2 ст. 184
Домашнє завдання: впр.3 ст.185 (вибрати правильний варіант)
апр.4 ст.185 (заповнити пропуски утвореними словами)
(Ці 2 вправи на оцінку)

3-В

2 урок - біологія (учитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:ембріогенез людини.

Звернути  увагу  на:

 1. поняття ембріогенез.

2.етапи ембріогенезу хордових тварин : дроблення, бластуляція,гаструляція, органогенез.

3.спеціалізацію зародкових листків.

4.регуляцію ембріонального розвитку.

Домашнє завдання: вивчити параграф  49(ст.193-194).

https://www.youtube.com/watch?v=DLbpNlRBWy0

2 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Повторення: часові форми пасивного стану. Виконання вправ.

Переглянути пояснення з копій, своїх записів.
Звернути увагу, якщо в активі є два додатки, то якому варіанту треба надати перевагу.
Повторити три форми неправильних дієслів.
Домашнє завдання:  КОПІЯ — стор. 352 — ПИСЬМОВО

ІІ група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції.  Розряди прислівників за значенням; обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.

Д.з. Переглянути відеоурок (у групі Viber). Виконати тестові завдання (у групі Viber).

5 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

Завтра, 07.05., о 15:00 год на платформі Edmodo розпочнеться тестування з всесвітньої історії, яке триватиме 15 хв. Попереджаю: о 15:15 тест буде заблоковано! 
Тестування є ОБОВ'ЯЗКОВИМ для ВСІХ учнів. Ті учні, які з поважних причин не зможуть його пройти, будуть пізніше опитані у телефонному режимі.

історія України.

Тема уроку: Окупаційний режим в Україні.

Д/з: вивчити параграф 32;

проаналізувати карту на ст. 220, знайти межі територій України, які входили до складу німецьких і румунських окупаційних зон;

охарактеризувати риси нацистського "нового порядку" на території України;

прочитати фрагменти історичних джерел на ст. 224 і на їх підставі узагальнити сутність нацистського "нового порядку", зробити висновки щодо морального стану і буденного життя населення окупованих територій;

поміркувати над долею військовополонених, остарбайтерів та євреїв за часів окупації, а також над тим, чому Бабин Яр вважають символом Голокосту в Україні;

розуміти значення таких понять: "окупація", "план "Ост", "окупаційний режим", "окупаційні зони", "рейхскомісаріат "Україна", "генерал-губернаторство "Трансністрія", "дистрикт "Галичина", "нацистський"новий порядок", "колабораціонізм", "остарбайтери", "військовополонені", "антисемітизм", "концтабір", "Голокост", "Праведник народів світу", "Бабин Яр";

знати дати розміщені на лінії часу на початку параграфу (ст. 218);

переглянути фото і німецькі плакати, розміщені у тексті параграфу, вміти відповідати на запитання до них.

Для кращого розуміння теми пропоную переглянути відео:

6 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.)

Тема: Знання та культура арабського світу.

Звернути увагу на презентацію! знання-та-культура-арабського-світу

Мистецтво арабського світу https://www.youtube.com/watch?v=z2wslSx-oak

Домашнє завдання:  скласти конспект

7 урок - математика (учитель Степ'як Т.Ю.)

Закінчуємо опрацювання і закріплення задачами тему "Множення вектора на число"

Дом. Завдання: 41.17;41.20 (додатково 41.21,41.22).

В групі викладу потрібну інформацію.

8 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема: Єгипет (параграф 42).

Завдання:

 1. Прочитайте параграф 42, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті згадані в параграфі 42 географічні об’єкти.
 3. Перегляньте відео про те, наскільки українці близькі до Єгипту.

https://youtu.be/R90XEch5IxA

 1. Кому цікаво – спробуйте свої сили в грі про міста Єгипту

https://online.seterra.com/ru/vgp/3329

 1. Зробіть тестування в Edmodo до до 12 травня 17-00. (за п.42). Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

4-А

1 пара

І група - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Повторення теми ,,Площа криволінійної трапеції. Обчислення об'ємів тіл"

(завд. у групі).

ІІ група - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема уроку. Розвязування задач

Розвязати задачі

Впр 41 (1) ст. 244

Впр 42 (5) ст. 250

Впр 43 (7) ст.256

Д/З Впр 43 (1) ст 256 .Впр 42 (3) ст. 250

2 пара

І група - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Розвиток навичок читання. Туристичні пам’ятки.

На ст. 130 у впр. 1 дайте відповіді на запитання про туристичні місця нашого регіону. У впр. 2 подумайте та запишіть що можна описати наступними прикметниками (придумані слова мають бути іменниками). У впр. 3 вставте слова з впр.2 у текст за змістом.

Дом. завд.- впр.4, ст. 130. Опишіть відоме туристичне місце нашого краю за поданим планом у вправі, використовуючи прикметники з впр. 2.

ІІ група - українська мова (учитель Петрик Н.М.)

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Тема й основна думка висловлення. Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. Підготовка до ЗНО.

Повторити: розділові знаки при прямій мові. (Завдання у групі)

3 пара

І група - фізика (учитель Ілько М.М.)

Тема уроку. Розвязування задач

Розвязати задачі

Впр 41 (1) ст. 244

Впр 42 (5) ст. 250

Впр 43 (7) ст.256

Д/З Впр 43 (1) ст 256 .Впр 42 (3) ст. 250

ІІ група - інформатика (вчитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Створення листівки (колаж). Художні ефекти. Титульні шрифти. Буквиця»

Теоретичний матеріал, навчальні відео та вправи для виконання з інструкціями розміщені на освітньому ресурсі Edmodo

7 урок - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Повторення теми ,,Координати" (збірн.ЗНО).

8 урок - історія (учитель Качала Л.В.)

історія України.
Тема уроку: Екологічні проблеми України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Д/з: знайти в Інтернеті інформацію щодо сучасної екологічної ситуації в Україні, а
також наслідків катастрофи на ЧАЕС;

проаналізувати карту "Екологічна ситуація в Україні" і зробити висновки щодо причин забрудненості певних регіонів сучасної України

поміркувати над такими питаннями:
- Визначте основні екологічні проблеми України.
- Які причини і наслідки цих проблем?
- Назвіть основні фактори забруднення довкілля.
- Чому подолання наслідків Чорнобильської катастрофи залишається найбільшою екологічною проблемою сучасної України?
- Запропонуйте шляхи подолання проблем екології в Україні.

Для кращого розуміння теми перегляньте запропоновані відео:

4-Б

1 пара - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Сучасна українська література. Літературні угрупування, постмодернізм, література елітарна, масова.

Д/з: робити огляд літературного процесу, виписати літературні угрупування, особливості постмодернізму.

3 урок - мистецтво (учитель Волошинович А.В.)

Тема: Народне мистецтво: К. Білокур, М. Примаченко, М. Тимченко. І. Сколоздра та ін. Живопис сучасності: А. Криволап, І. Марчук. "

https://www.youtube.com/watch?v=IYdtzRhmqFA (Опрацювати)

 Домашнє завдання: скласти конспект

4 урок -  історія (учитель Качала Л.В.)

історія України.
Тема уроку: Екологічні проблеми України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Д/з: знайти в Інтернеті інформацію щодо сучасної екологічної ситуації в Україні, а
також наслідків катастрофи на ЧАЕС;

проаналізувати карту "Екологічна ситуація в Україні" і зробити висновки щодо причин забрудненості певних регіонів сучасної України

поміркувати над такими питаннями:
- Визначте основні екологічні проблеми України.
- Які причини і наслідки цих проблем?
- Назвіть основні фактори забруднення довкілля.
- Чому подолання наслідків Чорнобильської катастрофи залишається найбільшою екологічною проблемою сучасної України?
- Запропонуйте шляхи подолання проблем екології в Україні.

Для кращого розуміння теми перегляньте запропоновані відео:

3 пара

І група - англійська мова (учитель Ружило І. Д.)

Тема уроку: Розвиток умінь аудіювання. Наука та технології в Україні. Виконання вправ
Опрацювати: впр. 1, 2, 3, стор. 128; впр. 5, 6, стор. 129.
Виписати невідому лексику
Домашнє завдання: впр.4, стор. 128; впр. 7, 8, стор. 129; CD 2.32/ 2.33/ 2.34, стор. 172 — 173
 

ІІ група - математика (учитель Заліська Н.П.)

Тема: Повторення теми ,,Площа криволінійної трапеції. Обчислення об'ємів тіл"

(завд. у групі)

4 пара

І група - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.

Дані тему ми вивчали в курсі 9-го класу. Короткий підсумок ви можете побачити на відео:

https://www.youtube.com/watch?v=yncuPJOCAmU&feature=youtu.be

Далі розглянемо розв'язування задач. Учням, які здаватимуть ЗНО, варто занотовувати розв'язування задач в робочий зошит.

https://www.youtube.com/watch?v=WhpGhk4VHps&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=q1BZDF0enTc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=leaQEsPhaD0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Ncy7wdxLSzc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MdwzO9sR7iM&feature=youtu.be

Д/З. §59, впрва №35 п.1.

ІІ група - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Розвиток навичок читання. Туристичні пам’ятки.

На ст. 130 у впр. 1 дайте відповіді на запитання про туристичні місця нашого регіону. У впр. 2 подумайте та запишіть що можна описати наступними прикметниками (придумані слова мають бути іменниками). У впр. 3 вставте слова з впр.2 у текст за змістом.

Дом. завд.- впр.4, ст. 130. Опишіть відоме туристичне місце нашого краю за поданим планом у вправі, використовуючи прикметники з впр. 2.

4-В

1 урок

І група - англійська мова (учитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Розвиток умінь читання. Подорожуючи Україною
Опрацювати: впр. 1, 2, 3, стор. 130; впр. 5, 6, стор. 131.
Виписати невідому лексику
Домашнє завдання: впр. 4, стор. 130 — ПИСЬМОВО
ІІ група - німецька мова (учитель Волошинович А.В.)
Тема : Визначні пам’ятки України.

записати у словник і вивчити!(Cт.132,147)

Europa zu Gast in Kiew | DW Deutsch

https://www.youtube.com/watch?v=PeL8G4bKSQs

Домашнє завдання: Виконати вправу 8(b)(письмово) ст..138

2 урок - фізика (учитель Романчук П.Д.)

Тема: Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

Дану тему ви вивчали в курсі 9-го класу. Щоб повторити даний навчальний матеріал, передивіться відео і вивчіть §42, п.3-5.

https://www.youtube.com/watch?v=EWradyM8qOA&feature=youtu.be

Д/З. §42, п.3-5.

3 урок - астрономія (учитель Ілько М.М.)

Самостнійна робота (в робочих зошитах)

1.Визначити площу небесної сфери.

 1. 11.05.20р. яка це дата за Юліанським календарем?
 2. За який час можна долетіти до сузір’я Оріона?
 3. Паралакс Сонця 8,’’8. Який паралакс Місяця?

5.Яка вага людини масою 60 кг на Юпітері?

4 урок - географія (учитель Ковальчук О.О.)

Тема:  Сучасна економіка України (параграф 29).

 1. Прочитайте параграф 29, зверніть увагу на виділені терміни, географічні назви та ключові цифри.
 2. Знайдіть на карті України згадані в параграфі 29 географічні об’єкти.
 3. У вашому підручнику економіку України названо перехідною. Перегляньте кілька коротких, але уже досить давних «новин». Чи погодитесь ви після перегляду, що в Україні перехідна економіка?

https://ua.korrespondent.net/business/264516-ukrayina-oficijno-otrimala-status-krayini-z-rinkovoyu-ekonomikoyu-vid-es

https://www.radiosvoboda.org/a/937543.html

https://www.pravda.com.ua/news/2005/12/30/3044718/

 1. Зробіть коротке тестування в Edmodo до 12 травня 17-00. Питання та коментарі в групу класу в Телеграм.
 2. Запитання складені виключно на матеріалі підручника (звичайно з врахуванням карт в параграфах). Майте на увазі, що в різних учнів можуть бути різні формулювання запитань. Відповіді відкрию після виконання тестування усіма учнями. Запитання та коментарі в групу класу в Телеграм.

3 пара

І група - українська мова (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки. Другорядні члени речення.

Д.з. Переглянути відеоурок (у групі Viber). Виконати тестові завдання.

ІІ група - англійська мова (учитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Розвиток навичок читання. Туристичні пам’ятки.

На ст. 130 у впр. 1 дайте відповіді на запитання про туристичні місця нашого регіону. У впр. 2 подумайте та запишіть що можна описати наступними прикметниками (придумані слова мають бути іменниками). У впр. 3 вставте слова з впр.2 у текст за змістом.

Дом. завд.- впр.4, ст. 130. Опишіть відоме туристичне місце нашого краю за поданим планом у вправі, використовуючи прикметники з впр. 2.

7 урок - українська література (учитель Юрчило М.В.)

Тема: Оксана Забужко "Рядок з автобіографії" , "Читаючи історію".

Д/з: зробити огляд життя і творчості О . Забужко, читати твори.