Перейти до контенту

П’ятниця (20/03/2020) Завдання

Завдання для усіх курсів для дистанційного навчання на 20.03.2020 р.

1-А

1 пара - математика (вчитель Івановський І.Б.)

Тема. Перпендикуляр і похила. Розв'язування задач

Завдання математика 20.03

2 пара - українська література (учитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути»- повість про школу й проблеми дорослішання,про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблеми  особистості в сучасному світі.

Д.З. Охарактеризувати образи героїв повісті.

5 урок - історія України (вчитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія.

Тема уроку: Російська імперія в другій половині ХVIII століття. Єлизавета І. Катерина ІІ.

Д/з: вивчити параграф 26. Письмове завдання: виписати риси внутрішньої і зовнішньої політики Катерини ІІ (опрацювати п. 2, 3)

6 урок - англійська мова (ІІ група) (вчитель Білоус Н.І.)

Тема: Музика навколо нас. Група "Бітлз"
Опрацювати: впр.4а,в,с ст.150-152 (читати і перекласти текст), впр.6 ст.153
Домашнє завдання: впр.5а,в,с ст.153 (підручник)

1-Б

1 пара (І група) - українська мова (вчитель Кузьмиченко Г.О.)

Тема: Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

Д.з.Придумати інтерв’ю з улюбленими літературними героями.

2 урок (ІІ група) - математика (учитель Зима Г.Р.)

Тема: «Квадратний тричлен»

 1. Опрацювати матеріал по підручнику п.40 параграф 7., вивчити означення квадратного тричлена та формулювання теорем 40.1-40.4, розібрати по підручнику розв’язання прикладу 1-3 ст. 300.
 2. Виконати вправи: №40.2, 40.4, 40.6.
 3. Перегляньте відео-уроки за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=KlPgFrWUL7I

3 урок - мистецтво (вчитель Волошинович А.В.)

Тема: Стиль рококо.  Архітектура. Скульптура. Живопис.

Домашнє завдання: скласти конспект ,створити презентаціЇ на тему: “Архітектура”.” Скульптура”. “Живопис”.

4 урок - історія України (вчитель Качала Л.В.)

Всесвітня історія.

Тема уроку: Російська імперія в другій половині ХVIII століття. Єлизавета І. Катерина ІІ.

Д/з: вивчити параграф 26. Письмове завдання: виписати риси внутрішньої і зовнішньої політики Катерини ІІ (опрацювати п. 2, 3)

5 урок - зарубіжна література (вчитель Попович М.В.)

Тема:Історія створення п'єси "Міщанин-шляхтич".

Прочитати з підручнику статті "Коментар філолога"і "Український мотив" на ст.242-244.

Звернути увагу на "Літературознавчу довідку".

Д/З.Прочитати п'єсу Мольєра "Міщанин-шляхтич "(у підручнику скорочений варіант,тому читаєте повний варіант твору із Інтернету).

6 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку:загальна характеристика сенсорних систем.Будова аналіатора.

Звернути увагу на особливості (3 частини) та їх функції, види рецепторів , суть адаптації аналізаторів та їх компенсаторні можливості.

Контроль-знань-з-теми-нервова-система

Домашнє завдання: опрацювати параграф 41.

7 урок (І група) - англійська мова (вчитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Активізація граматичного матеріалу теми
Опрацювати: Впр. 8, 10, 11, 12, стор. 168 — 170
Домашнє завдання: Впр. 13, 14, 15, стор. 170 — 171

2-А

1 пара (ІІ група) - інформатика (вчитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Поняття та призначення баз даних. Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці»

Конспект заняття та вказівки до нього знаходяться на ресурсі Edmodo

2 урок (І група) - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Узагальнення і систематизація знань за темою «Геометрична прогресія та її властивості».

Повторіть п.33-35. Уміти розв’язувати вправи, що передбачають використання властивостей, формул n-го члена і суми n перших членів геометричної прогресії для знаходження невідомих елементів прогресії, запис періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного.

На окремих аркушах розв’яжіть (буде оцінено) зразок контрольної роботи:

Відповіді:

 1. -1/2. 405.   3.  4.    4. 2/3.   5. 252.   6. 38,1.  7. 7.    8. 1+17/33.    9. 5.

10. 6,75.    11.  2; 6; 18.

2 пара

І група - інформатика (вчитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Поняття та призначення баз даних. Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці»

Конспект заняття та вказівки до нього знаходяться на ресурсі Edmodo

ІІ група - англійська мова (вчитель Попович М.В.)

Тема:Повторення минулих часів.

Переписати у словничок (там, де ми записуємо граматичний матеріал) утворення Past Perfect Continuous Tense із таблички усіх часів (ви її маєте на А4). Письмово виконати вправи із світлин.

Д/З. 1.Вивчити утворення Раst Perfect Continuous Tense.

2. Навчитися переказувати текст з підручника на ст. 184-185.

5 урок - правознавство (учитель Свягла В.Ф.)

Тема: Практичне заняття №6 ст139. (підручник- О. Наровлянський "Основи правознавства")

6 урок - географія (вчитель Ковальчук О.О.) 

Тема:  Світовий ринок товарів та послуг (параграф 37).

Завдання:

 1. Прочитайте параграф 37, випишіть в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайдіть на карті згадані в параграфі 37 географічні об’єкти.
 3. Які зміни відбулись серед лідерів-експортерів на початку 21 століття?
 4. (Добровільне) За джерелами з інтернету знайти інформацію про членство України в СОТ.

7 урок - зарубіжна література (вчитель Попович М.В.)

Тема:Підтекст та символіка п'єси "Ляльковий дім ".Відкритість фіналу.

Переписати табличку(подаю на світлинах) у зошит.

Опрацювати і законспектувати матеріал,який поданий у світлинах.

Увага!!!Переписуючи табличку,матеріал можна скоротити,вибирайте найголовніше!!!

Д/З. 1.)Прочитати із підручника статтю "Нора як символ" на ст.250-252. 2.)Написати своє закінчення п'єси "Ляльковий дім ".

8 урок - історія  (вчитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Народовська політика "нової ери". Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. РУРП, УНДП, УСДП.

Д/з: вивчити параграф 23, перегляньте відео:

2-Б

1 урок - правознавство (учитель Свягла В.Ф.)

Тема: Практичне заняття №6 ст139. (підручник- О. Наровлянський "Основи правознавства")

2 урок - основи здоров'я (учитель Матусевич І.Р)

Тема уроку: Характер і цінності. Самооцінка характеру.

Домашнє завдання: параграф 17, 18, с.123-132. Оцініть свій характер, мінімум, за чотирма тестами.

2 пара

І група - математика (вчитель Івановський І.Б.)

Тема: Нескінчена геометрична прогресія.

Вивчити теоретичний матеріал параграфа 35, розглянути виконання прикладів 1, 2, 3 даної теми.

Виконати вправи №35.2(2), 35.5(2, 4, 5), 35.7(2), 35.11(2), 35.14.

ІІ група - фізика (вчитель Бакай О.П.)

Тема: Третій закон Ньютона.

Всі учні повинні виконати самостійну роботу по темі «Рівноприскорений рух». Завдання містяться на ресурсі edmodo.com, паролі та логіни доступу для кожного учня розповсюджені в групах соцмереж. У випадку проблем з паролем звертатися до класного керівника. Кожна група має свій варіант завдання, завдання виконати до 17-00 понеділка. Виконувати можна в робочому зошиті або на листку паперу розбірливим і чітким почерком, фотографії скинути в edmodo.com. Спілкування з вчителем також через  платформу Edmodo. Цей сайт останнім часом любить глючити, тому, якщо не зможете відкрити файл із завданням, то візьміть у своїх однокласників (1 група – 1 варіант, 2 група – 2 варіант).

З підручника за 9-ий клас опрацюйте §32. Особливу увагу зверніть на те, що сили, які виникають під час взаємодії тіл, діють на різні тіла, і не можуть бути скомпенсованими. 3-ій закон Ньютона випишіть в зошит та запам’ятайте.

Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Розв’яжіть задачі №1 – 4 зі вправи №32 після §32 (відповіді є в кінці підручника).

3 пара

І група - фізика (вчитель Бакай О.П.)

Тема: Третій закон Ньютона.

Всі учні повинні виконати самостійну роботу по темі «Рівноприскорений рух». Завдання містяться на ресурсі edmodo.com, паролі та логіни доступу для кожного учня розповсюджені в групах соцмереж. У випадку проблем з паролем звертатися до класного керівника. Кожна група має свій варіант завдання, завдання виконати до 17-00 понеділка. Виконувати можна в робочому зошиті або на листку паперу розбірливим і чітким почерком, фотографії скинути в edmodo.com. Спілкування з вчителем також через  платформу Edmodo. Цей сайт останнім часом любить глючити, тому, якщо не зможете відкрити файл із завданням, то візьміть у своїх однокласників (1 група – 1 варіант, 2 група – 2 варіант).

З підручника за 9-ий клас опрацюйте §32. Особливу увагу зверніть на те, що сили, які виникають під час взаємодії тіл, діють на різні тіла, і не можуть бути скомпенсованими. 3-ій закон Ньютона випишіть в зошит та запам’ятайте.

Дайте відповіді на контрольні запитання в кінці параграфу.

Розв’яжіть задачі №1 – 4 зі вправи №32 після §32 (відповіді є в кінці підручника).

ІІ група - математика (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Узагальнення і систематизація знань за темою «Геометрична прогресія та її властивості».

Повторіть п.33-35. Уміти розв’язувати вправи, що передбачають використання властивостей, формул n-го члена і суми n перших членів геометричної прогресії для знаходження невідомих елементів прогресії, запис періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного.

На окремих аркушах розв’яжіть (буде оцінено) зразок контрольної роботи:

Відповіді:

 1. -1/2. 405.   3.  4.    4. 2/3.   5. 252.   6. 38,1.  7. 7.    8. 1+17/33.    9. 5.

10. 6,75.    11.  2; 6; 18.

7 урок - історія  (вчитель Качала Л.В.)

Історія України.

Тема уроку: Народовська політика "нової ери". Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. РУРП, УНДП, УСДП.

Д/з: вивчити параграф 23, перегляньте відео:

8 урок - зарубіжна література (вчитель Попович М.В.)

Тема:Підтекст та символіка п'єси "Ляльковий дім ".Відкритість фіналу.

Переписати табличку(подаю на світлинах) у зошит.

Опрацювати і законспектувати матеріал,який поданий у світлинах.

Увага!!!Переписуючи табличку,матеріал можна скоротити,вибирайте найголовніше!!!

Д/З. 1.)Прочитати із підручника статтю "Нора як символ" на ст.250-252. 2.)Написати своє закінчення п'єси "Ляльковий дім ".

3-А

1 пара

І група - українська мова (вчитель Юрчило М.В.)

Тема: Написання складних слів разом , окремо ,через дефіс.

Д/з виконати тестові завдання: Тести

ІІ група - фізика (вчитель Терлецький А.І.)

Тема: Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла. Анізотропія. Поліморфізм.

Підручники: §48 (Засекіна), §34 (1-3) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Запишіть в зошит і вивчіть основні визначення. Детально опрацюйте підрозділ "Плавлення кристалів і аморфних тіл". Вивчіть основні типи кристалічних ґраток.

Дайте відповідь на питання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Самостійно розв'яжіть задачі 5, 6, 8 з Впр. 39 (Засекіна)

Приклади розв'язування задач_20.03.20

2 пара

І група - фізика (вчитель Терлецький А.І.)

Тема: Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла. Анізотропія. Поліморфізм.

Підручники: §48 (Засекіна), §34 (1-3) (Бар'яхтар)

Уважно опрацюйте матеріал з підручника. Запишіть в зошит і вивчіть основні визначення. Детально опрацюйте підрозділ "Плавлення кристалів і аморфних тіл". Вивчіть основні типи кристалічних ґраток.

Дайте відповідь на питання в кінці параграфу.

Розберіть детально приклади розв'язування задач.

Самостійно розв'яжіть задачі 5, 6, 8 з Впр. 39 (Засекіна)

Приклади розв'язування задач_20.03.20

ІІ група - англійська мова (вчитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Дієприкметник. Виконання вправ. Читання тексту (ст.139-140) впр. 7.

Опрацювати правило про дієприкметник в підручнику на ст. 141 та додатковий матеріал  у доданому файлі до цього уроку. Прочитати текст впр. 7 ст. 139-140.

Participle

Дом. завд.-   впр.8. ст.140 (письмово), впр. 9 ст. 141 (письмово) і надіслати на перевірку у  приватних повідомленнях.

3 пара - математика

І група (вчитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: Розв'язування вправ на зростання і спадання функції.
Повторити п.48;49.
 Схема знаходження проміжків зростання і спадання функції.
1) Знайти область визначення функції y=f(x).
2)Знайти похідну функції f'(x).
3)Розв'язати нерівності :
a) f'(x) більше 0,указати проміжки зростання функції f(x);
б) f'(x) менше 0,указати проміжки спадання функції f(x).
Проміжки зростання і спадання функції часто називають проміжками монотонності цієї функції.
Виконати № 48.12—48.20.

ІІ група (вчитель Зима Г.Р.)

Тема: «Ознаки зростання і спадання функції.»

 1. Опрацювати матеріал по підручнику п.48 параграф 7., вивчити формулювання теорем 48.1-48.4, розібрати по підручнику розв’язання прикладу 1,2 ст. 394-395.
 2. Виконати вправи: №48.2, 48.4, 48.11, 48.13, 48.15, 48.17.
 3. Перегляньте відео-уроки за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=WnwgWM2j4P4

7 урок - громадянська освіта (учитель Свягла В.Ф.)

Розділ 6. Тема 2: Сталий розвиток. Ст.130-133

8 урок (І група) - англійська мова (вчитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Дієприкметник. Виконання вправ. Читання тексту( ст.139-140) впр. 7.

Опрацювати правило про дієприкметник в підручнику на ст. 141 та додатковий матеріал  у доданому файлі до цього уроку. Прочитати текст впр. 7 ст. 139-140.

Participle

Дом. завд.-   впр.8. ст.140 ( письмово), впр. 9 ст. 141( письмово) і надіслати на перевірку у  приватних повідомленнях

3-Б

1 пара - фізика (вчитель Романчук П.Д.)

Тема. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти та її розрахунок при фазових переходах

Даний навчальний матеріал вивчити за підручником Фізика 10, автор Бар’яхтар В.Г. та ін. https://portfel.info/load/10_klas/fizika/barjakhtar_2018_rik/152-1-0-25793 §36 на с.216-220. Там же розглянути розв’язані задачі.

Крім того прочитати §39 п.1,2 з підручника Фізика 10, Засєкіна Т.М. (той що у вас є).

У вівторок 24.03. з 12:00 до 15:00 на ресурсі edmodo.com буде доступний для проходження тест  з теми «Властивості парів, рідин та твердих тіл» (§44-50) Фізика 10, Засєкіна Т.М.

На тестування відводиться 60 хв.

2 пара - математика

І група (вчитель Зима Г.Р.)

Тема: «Ознаки зростання і спадання функції.»

 1. Опрацювати матеріал по підручнику п.48 параграф 7., вивчити формулювання теорем 48.1-48.4, розібрати по підручнику розв’язання прикладу 1,2 ст. 394-395.
 2. Виконати вправи: №48.2, 48.4, 48.11, 48.13, 48.15, 48.17.
 3. Перегляньте відео-уроки за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=WnwgWM2j4P4

ІІ група (вчитель Скрипник М.В.)

Тема уроку: Розв'язування вправ на зростання і спадання функції.
Повторити п.48;49.
 Схема знаходження проміжків зростання і спадання функції.
1) Знайти область визначення функції y=f(x).
2)Знайти похідну функції f'(x).
3)Розв'язати нерівності :
a) f'(x) більше 0,указати проміжки зростання функції f(x);
б) f'(x) менше 0,указати проміжки спадання функції f(x).
Проміжки зростання і спадання функції часто називають проміжками монотонності цієї функції.
Виконати № 48.12—48.20.

5 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: еволюція геному людини.

Звернути увагу на на значення біоінформатики в розкритті питання еволюції геному людини.

Домашнє завдання: вивчити параграф 42.

6 урок - мистецтво (вчитель Волошинович А.В.)

Тема: Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону. Архітектура Близького Сходу

Домашнє завдання: створити презентаціЇ на тему:

” Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону ”.  “ Архітектура Близького Сходу”.

7 урок - географія (вчитель Ковальчук О.О.)

Тема: Господарство країн Америки (параграф 34).

Завдання:

 1. Прочитайте параграф 34, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайдіть на карті Америки згадані в параграфі 34 географічні об’єкти.
 3. Виділіть в зошиті та знайдіть на карті світові міста Америки.

4. (Добровільне) Знайдіть інформацію про найбіднішу країну Америки (за ВВП на одного жителя).

8 урок - громадянська освіта (учитель Свягла В.Ф.)

Розділ 6. Тема 2: Сталий розвиток. Ст.130-133

3-В

1 урок (ІІ група) - англійська мова (вчитель Білоус Н.І.)

Тема: Професії. Найкраща робота (розвиток навиків читання)
Опрацювати: впр.6 ст.208, впр.1, 5 ст.285, 286
Домашнє завдання: впр.5 ст.208, повторити часи активного стану
(ВПРАВУ НА ЧАСИ відправлю по вайберу)

2 урок - громадянська освіта (учитель Свягла В.Ф.)

Розділ 6. Тема 2: Сталий розвиток. Ст.130-133

3 урок - хімія (вчитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Анілін, його фізичні та хімічні властивості. Добування та застосування аніліну.

Домашнє завдання: параграф 22 (повторити, закріпити),

Скласти перетворення(ланцюжок реакцій): з метану добути 2,4,6-трибромоанілін. Написати рівняння реакцій.

4 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема уроку: еволюція геному людини.

Звернути увагу на на значення біоінформатики в розкритті питання еволюції геному людини.

Домашнє завдання: вивчити параграф 42.

3 пара

І група - англійська мова (вчитель Ружило І.Д.)

Тема уроку: Повторення майбутніх часових форм
Виконання вправ
Опрацювати: Впр. 1,2,3,4,5, стор. 223 — 225
Домашнє завдання: Впр. 6,7, стор. 225
Лексика

ІІ група - інформатика (вчитель Гаврилів І.О.)

Тема: «Ретуш та художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. Гама-корекція як засіб узгодження діапазону яскравості зображення і характеристик засобу його відтворення»
Конспект заняття та вказівки до нього знаходяться на ресурсі Edmodo

7 урок - фізика (вчитель - Ілько М.М.)

Тема уроку. Робота в термодинаміці.

Вивчити параграф 37 ст.221.

Д.з. параграф 37 ст.216, вправа 37(3) ст.223.

8 урок - географія  (вчитель Ковальчук О.О.)

Тема: Населення Америки та його розміщення (параграф 33).

Завдання:

 1. Прочитати параграф 33, виписати в зошит виділені терміни і географічні назви.
 2. Знайти на карті згадані в параграфі 33 географічні об’єкти.
 3. Перегляньте презентацію та дайте (усно, для себе) відповідь на запитання подані в презентації

https://youtu.be/94cJjSOaNM0

4-А

1 пара - фізична культура (учитель Бойчук О.М.)

Тема уроку: «Техніка згинання та розгинання рук лежачи в упорі»

2 пара - математика

І група (вчитель Заліська Н.П.)

Тема Тригонометричні рівняння.

Тести.(Зразок теста-у групі)

ІІ група (учитель Тороус Н.В.)

Тема: Обчислення площ плоских фігур.

Завдання

3 пара - фізика (вчитель - Ілько М.М.)

Тема уроку. Дисперсія світла.

Вивчити «Дисперія  світла»  параграф 40 ст.183.

Д.з. параграф 40 ст.183.

7 урок - мистецтво (вчитель Волошинович А.В.)

Тема: Скульптура і види скульптури. ”Відомі українські скульптори ”

Найкраще із сучасної української скульптури  у Львові(https://www.youtube.com/watch?v=nyqu13EL-aM)

Скульптури з гайками від іспанського митця(https://www.youtube.com/watch?v=7qdwwhF-ezs)

 Домашнє завдання: скласти конспект  ,створити презентаціЇ на тему: ”Скульптура і види скульптури”;  ”Відомі українські скульптори ”.

4-Б

1 пара - математика

І група -

ІІ група (вчитель Заліська Н.П.)

Тема Тригонометричні рівняння.

Тести. (Зразок теста-у групі)

2 пара

І група - фізика (вчитель Романчук П.Д.)

Тема. Застосування фотоефекту. Розв’язування задач.

При вивченні даної теми варто переглянути кінофрагмент «Застосування фотоелементів». Вивчити §47 п.3,4. Розв’язати задачі з впр.30 (1,2).

У понеділок 23.03. з 12:00 до 15:00 на ресурсі edmodo.com буде доступний для проходження тест з теми «Гіпотеза Планка. Фотон». Тест є обов’язковим для всіх учнів.

На тестування відводиться 60 хв.

Тест міститься на ресурсі edmodo.com, паролі та логіни доступу для кожного учня розповсюджені через старосту класу Северилова С. Спілкування з вчителем також через платформу Edmodo.

ІІ група - українська мова (вчитель Юрчило М.В.)

Тема: Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

Д/з виконати тестові завдання за попередньою темою і сьогоднішньою.

Тести 4-Б

3 пара - хімія (учитель Матусевич І.Р.)

Тема уроку: Застосування металів та їх сплавів.

Домашнє завдання: параграф 25. Задача (на надлишок одного з реагентів) 1, с.152.

4 пара

І група - українська мова (вчитель Юрчило М.В.)

Тема: Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

Д/з виконати тестові завдання за попередньою темою і сьогоднішньою.

Тести 4-Б

ІІ група - фізика (вчитель Романчук П.Д.)

Тема. Застосування фотоефекту. Розв’язування задач.

При вивченні даної теми варто переглянути кінофрагмент «Застосування фотоелементів». Вивчити §47 п.3,4. Розв’язати задачі з впр.30 (1,2).

У понеділок 23.03. з 12:00 до 15:00 на ресурсі edmodo.com буде доступний для проходження тест з теми «Гіпотеза Планка. Фотон». Тест є обов’язковим для всіх учнів.

На тестування відводиться 60 хв.

Тест міститься на ресурсі edmodo.com, паролі та логіни доступу для кожного учня розповсюджені через старосту класу Северилова С. Спілкування з вчителем також через платформу Edmodo.

4-В

1 урок - математика (учитель Древаль Н.М.)

1 урок, математика  (учитель Древаль Н.М.)

Тема: «Узагальнення і систематизація знань за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики».

Повторіть п.12-15.

Зразок контрольної роботи (розв’яжіть):

1.Б.  2.Г.  3.В.  4.Б.  5.А.  6.Г.

 1. 1-Б. 2-Г.  3-Д.  4-В.
 2. 1) 120 способами; 2) 1/120.
 3. 1; 2; 3; 4.
 4.  92,5 балів.

2 урок - зарубіжна література (вчитель Попович М.В.)

Тема: Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст.Віхи життя і творчості Ернеста Гемінгвея.

Опрацювати матеріал із підручника на ст.124-129.

Д/З. Прочитати повість «Старий і море».

3 урок - захист Вітчизни (вчитель Андрейчук П.Д., Бойчук О.М.)

Тема уроку; Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).

Література для опрацювання: параграф № 26. Захист Вітчизни. Рівень стандарту: підручник для 11 класу/ А.А. Гудима, К.О. Пашко.


Основи медичних знань

Тема уроку: « Гіпотермія—переохолодження»
Домашнє завдання: Ст. 151-154

4 урок - мистецтво (вчитель Волошинович А.В.)

Тема: Скульптура і види скульптури. ”Відомі українські скульптори ”

Найкраще із сучасної української скульптури  у Львові(https://www.youtube.com/watch?v=nyqu13EL-aM)

Скульптури з гайками від іспанського митця (https://www.youtube.com/watch?v=7qdwwhF-ezs)

 Домашнє завдання: скласти конспект  ,створити презентаціЇ на тему: ”Скульптура і види скульптури”;  ”Відомі українські скульптори ”.

5 урок

І група - німецька мова (вчитель Волошинович А.В.)

Тема: Радіо та телебачення.

Домашнє завдання: звернути увагу на презентацію Massenmedien

Слова і текст (завдання)

Німецька мова 10

ІІ група - англійська мова (вчитель Гаврильчук І.С.)

Тема: Розвиток навичок читання.

Опрацювати: текст на ст. 112 впр. 1, виконати впр.2. Опрацювати вирази на ст. 113( після впр.1), звернути увагу на їх вживання та вивчити їх.

Дом. завд.-  впр.2, ст. 113 (письмово). Відправити перекладені речення з впр. 2 у повідомленнях.

6 урок - фізика вчитель (Романчук П.Д.)

Тема. Розвязування задач з теми “ Постулати Бора. Енергетичні рівні атома”

Перед розв'язуванням задач перегляньте відео:

Д/з вправа 36 ( 1,2)

7 урок - біологія (вчитель Сапотюк Ю.С.)

Тема: антропічний вплив на біорізноманіття, Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

Звернути увагу на причини, що призводять до зменшення біорізноманіття, ознайомитись з поняттями акліматизація та реакліматизація.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 39.